ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ – КИСЕНЬ

Хімія – універсальний довідник

КИСЕНЬ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ

Кисень – газ, що складається з двохатомних молекул кисню.

Не має запаху і кольору. Густина кисню при 0 °С і тиску 1 атм (101,325 кПа) складає 1,43 г/л, що в 1,11 раза більше густини повітря (зверніть увагу: коли наводимо значення густини газу, обов’язково варто вказати температуру і тиск, оскільки від них, як відомо, дуже залежить об’єм даної кількості газу).

Кисень мало розчиняється у воді, при 20 °С i атмосферному тиску в 100 об’ємах води розчиняється 3 об’єми O2. З підвищенням температури його розчинність, як і розчинність усіх газів, зменшується, а зі зниженням температури – збільшується (наприклад, при 0 °С вона складає 5 об’ємів O2 у 100 об’ємах води).

Розчинність кисню, як і всіх інших газів, збільшується з підвищенням тиску і, навпаки, зменшується при зниженні тиску. Вона приблизно прямо пропорційна тиску.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ – КИСЕНЬ - Довідник з хімії