ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ
&3. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

Мова фізики – це мова, у якій використовують спеціальні терміни: явище, процес, тіло, речовина, матерія.

Рух пішохода, автобуса, ракети, парашутиста; нагрівання повітря в кімнаті від батареї водяного опалення; світіння екрана телевізора, виникнення блискавки під час грози, полярне сяйво – усе це приклади фізичних явищ.

У фізиці вивчають механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові явища. Усі ці явища називають фізичними.

Будь-які

зміни, що відбуваються у природі, називають явищами.

Наприклад: рух катера по морю (мал. 4); замерзання води (мал. 5), кипіння води; виникнення блискавки під час грози, створення штучної блискавки (мал. 6), світіння електричної лампи; притягання електромагнітом металу; поширення світла від Сонця (мал. 7) й електричної лампи.

Явища природи можуть змінюватись із часом. Таку зміну називають процесом.

Фізичний процес – це послідовна зміна станів явищ природи.

ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

Мал. 4

ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

Мал. 5

ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

Мал. 6

ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

Мал.

7

Замерзання води – це процес переходу води з рідкого у твердий стан (лід).

У фізиці будь-який предмет називають тілом.

Тілами є човен, вода, лампа, лід, дерево, фізичний прилад, Сонце тощо.

Основною ознакою тіла є те, що воно має форму та об’єм і в певний час знаходиться у конкретному місці. Форма тіла може змінюватися під дією інших тіл. За певних умов може змінюватися й об’єм тіла. Наприклад, при нагріванні рідини в посудині її об’єм збільшується.

Тіла складаються з речовин.

Цвяхи виготовлено із заліза, посуд – зі скла, міді, алюмінію, пластмаси.

Усе, що є у Всесвіті, називають матерією. Матеріальні (тобто дійсно існують у природі) рослини, тварини, Земля, Сонце, інші космічні тіла, різні речовини, з яких складаються фізичні тіла: алюміній, повітря, вода тощо. Термін “матерія” означає все, що реально існує, що нас оточує й не залежить від нашої свідомості. Але, наприклад, наші думки та сни не можна вважати матеріальними, тому що вони існують лише в нашій свідомості. Форми існування матерії – речовина і фізичне поле. Речовина – вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок.

Фізичне поле – особлива форма матерії, яка розкриває взаємодію між частинками речовини, електричне поле – притягання або відштовхування частинок речовини.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Що у фізиці називають тілами? явищами?

2. Чим відрізняється процес від явища?

3. Що означає термін “матерія”?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА - Фізика