Фізика – наука про природу

1. Фізика – наука про природу

Фізика – це фундаментальна наука про природу, про властивості матерії та закони її руху. Вивчає та досліджує елементарні частинки, атомні ядра, атоми та молекули, тверді тіла, рідини й гази, плазму, фізичні поля – гравітаційні, електромагнітні. Фізика вивчає механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові, акустичні та інші явища природи.

За методами досліджень поділяється на експериментальну і теоретичну фізику.

Джерелами фізичного пізнання навколишнього світу є спостереження, вимірювання,

експеримент (досліди), обмірковування (наукові передбачення – гіпотези, фантазія, інтуїція тощо), математичні розрахунки.

Фізичні теорії та методи широко використовуються під час вивчення інших природничих наук (хімії, астрономії, біології).

Фізика є теоретичною основою сучасної техніки. На базі фізичних відкриттів виникли електротехніка, радіотехніка, електроніка, ядерна енергетика, напівпровідникова, лазерна і кріогенна техніка, створення матеріалів із заздалегідь заданими властивостями.

Фізичні знання широко застосовуються в механізації й автоматизації виробництва, енергетиці, на транспорті і в галузі зв’язку, електроніці, у розв’язанні екологічних проблем.

Основна мета фізичної науки – осягнення істини про природу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фізика – наука про природу - Довідник с фізики