Фокусоване групове інтерв’ю

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА.

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розділ 9.

МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

9. 5. Фокусоване групове інтерв’ю

Фокусоване групове інтерв’ю – якісно-кількісний метод збирання соціологічної інформації, що виникає в середині XX ст. у США. Його передвісником були так звані вільні інтерв’ю, що їх застосовували в американській соціології кінця 30-х і в 40-х рр. У таких інтерв’ю заздалегідь задавалася

загальна тема бесіди і певне коло відкритих питань. Першим узагальненням, присвяченим власне фокусованому груповому інтерв’ю, стала праця Р. Мертопа “Фокусовані інтерв’ю” (1956). Цю розробку було адаптовано П. Лазарсфельдом та ін. авторами для маркетингових досліджень. Саме в цій галузі фокусоване групове інтерв’ю знайшло свій дальший розвиток і широке застосування. Пізніше метод фокусованого групового інтерв’ю активно перейняли, власне, соціологи. Він дозволив їм одержувати більш глибшу інформацію про думки, сподівання і досвід людей, ніж кількісні методи. Метод фокусованого групового інтерв’ю
має спільні риси з деякими варіантами опитування, скажімо – з груповим інтерв’ю. Проте фокусоване групове інтерв’ю є не просто чергуванням запитань інтерв’юера і відповідей респондентів, а є свого роду дискусією. Респонденти мають більше свободи тут у виборі форми виразу своїх почуттів і думок щодо заданої теми. Застосування фокусованого групового інтерв’ю стимулює виникненню нових запитань, а предмет розмови може набувати несподіваних обрисів (у цьому виявляється гнучкість методу). Особливістю методу фокусованого групового інтерв’ю є те, що дискусія має фокусований характер: тема дискусії, логіка і форма запитань (кількість яких має не перевищувати десять) визначаються заздалегідь і фіксуються в інструкції ведучому. Важливо, щоб кожен учасник фокус – групи не був скутим, обмеженим часом, відчував увагу до себе, зумів настроїтися на тему, що цікавить дослідника, мав можливість трохи відпочити в ході дискусії тощо. Збирання інформації відбувається у процесі спостереження за обговоренням пропонованих питань, а також за невербальною поведінкою. Зазвичай з однієї теми проводять три – чотири фокус – групи. У поєднанні з іншими методами фокусоване групове інтерв’ю може виступати як пілотажне або як додаткове дослідження для перевірки результатів, одержаних за допомогою інших методів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фокусоване групове інтерв’ю - Довідник з соціології