ФОНД МИСЛИВСЬКИЙ

Екологія – охорона природи

ФОНД МИСЛИВСЬКИЙ – сукупність видів (популяцій) мисливських тварин, їх кількість та якість як об’єктів здобування (у т. ч. і як мисливських трофеїв).


ФОНД МИСЛИВСЬКИЙ - Довідник з екології