Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України

Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України – державна організація, створена Указом Президента України від 17.IV.1992 для науково-методичної підтримки суб’єктів системи місцевого та регіонального самоврядування України. Відповідно до Положення про Фонд, затвердженого Розпорядженням Президента України від З. Х.1992, його основними завданнями є: надання науково-методичної допомоги у становленні й розвитку місцевого та регіонального самоврядування; сприяння органам місцевого та регіонального

самоврядування у розвитку демократичних форм і методів їхньої роботи; сприяння утвердженню правових засад у діяльності органів місцевого та регіонального самоврядування; вироблення на основі вітчизняного і міжнародного досвіду пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення організації та діяльності органів місцевого та регіонального самоврядування. Фонд, зокрема, здійснює конкретно-соціологічні дослідження досвіду діяльності окремих органів місцевого та регіонального самоврядування, готує пропозиції і рекомендації щодо її удосконалення; досліджує проблеми взаємодії цих органів з центральними і місцевими органами
державної виконавчої влади України; розробляє проекти законів, указів Президента та постанов Кабінету Міністрів України з відповідних питань, здійснює експертизу таких проектів; організовує підвищення кваліфікації працівників і членів органів місцевого та регіонального самоврядування, працівників місцевих органів державної виконавчої влади, дає консультації та висновки з різних питань організації й діяльності суб’єктів системи територіального самоврядування тощо. Фонд проводить науково-практичні конференції і семінари, у тому числі міжнародні, видає журнал “Місцеве та регіональне самоврядування України”. Вищим керівним органом Фонду є Правління, персональний склад якого затверджує Президент України. Організовує роботу Фонду Голова Фонду, якого також призначає Президент України. При Фонді працює група експертів – консультантів з числа провідних фахівців у галузі права, економіки та соціології.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України - Довідник з правознавства