Фонд заробітної плати

Фонд заробітної плати – грошові кошти, що виплачуються населенню країни, яке працює, визначаються вартістю робочої сили і значною мірою – виконаної роботи у процесі створення матеріальних благ і надання послуг. Джерелом Ф. з. п. є частина новоствореної вартості (національного доходу), яка на поверхні виступає у формі фонду оплати праці (до нього, крім заробітної плати, входить натуральна оплата за працю). Ф. з. п. з часу проголошення незалежності України розраховується не централізовано (як це було в СРСР), а шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, погодинної оплати прожиткового мінімуму та ін. Основними елементами Ф. з. п. є фонд денної заробітної плати, оплати чергових і додаткових відпусток, компенсації за невикористану відпустку, доплати за вислугу років, різні види допомог, витрат на службові відрядження працівників та ін. Частка Ф. з. п. у ВВП розвинених країн світу на початку XXI ст. становила бл. 65%, у собівартості – 55%, тоді як в Україні – бл. 45%, у сільському господарстві 2004 – 5%, у промисловості – 12% (1990 – у національному доході майже 59%). Крім того, частка заробітної плати у загальних доходах населення за цей період скоротилась з 71 до 48%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фонд заробітної плати - Економічний словник