Форма і розміри Землі

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 1 Земля як планета

§26. Форма і розміри Землі

Вивчення параграфа допоможе вам:

– ознайомитися з уявленнями людей про форму Землі в давнину;

– наводити докази кулястостої форми нашої планети;

– дізнатися про розміри Землі.

Якої форми Земля. Нині навіть першокласники знають, що Земля має форму кулі. Проте в давнину однозначної відповіді на це питання не було. У Стародавній Індії, наприклад, уявляли Землю пласким диском, що лежав на спинах слонів (мал. 79). Окремі народи

Америки та Японії були переконані, що Земля – це порожній куб. Найбільш поширеною була думка, що Земля пласка.

Але навіть до нашої ери вчених не вдовольняли уявлення про Землю, що межували з фантастикою.

Пригадайте, яку форму мають планети Сонячної системи.

Форма і розміри Землі

Мал. 79. Так уявляли форму Землі у Стародавній Індії

Форма і розміри Землі

Корабель, наближаючись, поступово з’являється з-за горизонту

Форма і розміри Землі

Округла тінь, яку кидає Земля на Місяць під час місячних затемнень

Мал. 80. Докази кулястості Землі

Докази кулястості Землі. У давнину

вчені замислювалися над багатьма “чому?” Чому корабель, віддаляючись від берега, поступово зникає з виду? Чому наш погляд обмежує лінія горизонту? Чому з підняттям угору горизонт розширюється?

На мал. 80 видно, як поступово зникає за горизонтом корабель, що віддаляється, і як поступово він з’являється під час наближення. Якби наша планета була пласкою, то в ясну погоду в підзорну трубу на горизонті можна було б бачити корабель повністю. Натомість непомітний для ока вигин поверхні Землі рано чи пізно приводить до того, що далечінь на суходолі і корабель на морі зникають з виду.

Доказом кулястості Землі є й округла тінь, яку кидає наша планета на Місяць.

Цю тінь люди бачать під час місячних затемнень (мал. 80). Ні циліндр, ні куб, ні тіло іншої форми не дають круглої тіні. Це давало підстави давньогрецьким вченим доводити кулястість Землі ще 2 500 років тому. Незаперечні ж докази круглої форми нашої планети люди отримали з початком польотів у космос (мал. 81).

За сучасними даними Земля має форму кулі, яка дещо сплюснута з полюсів.

Форма і розміри Землі

Мал. 81. Вигляд Землі з космосу

Глобус – зменшена модель Землі. Після того, як люди зрозуміли, що Земля кулеподібна, вони почали створювати її моделі – глобуси. Слово глобус у перекладі з латинської означає куля. Це були зменшені у багато разів копії Землі. Глобус дає змогу уявити форму нашої планети, зменшену в декілька мільйонів разів.

Стержень глобуса показує, де проходить земна вісь – лінія, довкола якої обертається Земля. Насправді наша планета такої видимої осі, як на глобусі, не має. Її можна лише уявити. Точки, де земна вісь входить і виходить із глобуса-Землі (перетинається із земною поверхнею), називають полюсами. Верхня точка – Північний полюс, нижня – Південний полюс. На однаковій відстані від полюсів, тобто посередині, глобус оперізує лінія синього кольору – екватор. Слово екватор перекладається з латинської як рівнодільник – той, що поділяє на рівні частини. Екватор і справді ділить земну кулю на дві півкулі: Північну (на глобусі – зверху) і Південну (внизу). На поверхні Землі ні полюси, ні лінію екватора побачити не можна. Як і земна вісь, вони існують лише уявно і є тільки на глобусах і картах.

Якщо ви уважно придивитеся до глобуса, то побачите лінії, які проведено в певному порядку. Це паралелі й меридіани. Паралелі – лінії, що паралельні екватору. Меридіани – найкоротші лінії, які проведено від одного полюса до іншого. Ці лінії, як і земна вісь, уявні. їх нанесено на глобуси й карти для того, щоб легко знаходити географічні об’єкти.

Полюси – це уявні точки перетину земної осі із земною поверхнею.

Екватор – це уявна лінія (коло), яка проходить на однаковій відстані від полюсів і ділить земну кулю на дві півкулі – Північну і Південну.

Форма і розміри Землі

Глобус

Форма і розміри Землі

Паралелі

Форма і розміри Землі

Меридіани

Розміри Землі. Вчені визначили, що від центра Землі до її поверхні в середньому 6 370 км. Довжина екватора – 40 000 км. Цікаво, що вперше обчислити розміри Землі вдалося давньогрецьким ученим ще до нашої ери. За їх розрахунками, величина кола, яке оперізує нашу планету посередині (екватора), становить 39 500 км. Як бачимо, це дуже близько до сучасних і них, які отримані за допомогою замірювань найточнішими приладами (мал. 82).

Скарбничка знань

Чи справді Земля кругла?

Виявляється, в сучасну добу розвитку природничих наук стверджувальна відповідь буде вже не зовсім точною. Так само можна говорити, що і яблуко кругле. Хоча насправді

Круглим воно ніколи не буває. Сучасні розрахунки вказують на те, що форма Землі не куляста, а радше овальна. Так її екваторіальний радіус становить 6 378 км, а полярний радіус – 6 356 км.

Практичне заняття

Знаходження географічних об’єктів на глобусі

Завдання 1. Покажіть на глобусі лінію екватора. На які півкулі екватор ділить Землю? У якій півкулі розташована Україна?

Завдання 2. Які назви мають полюси Землі? Покажіть їх на глобусі.

Завдання 3. Назвіть і покажіть на глобусі материки. Який материк найменший за площею? У якій півкулі відносно екватора він розташований?

Завдання 4. Покажіть на глобусі паралелі та меридіани. Що це за лінм? Для чого їх нанесено?

Форма і розміри Землі

Мал. 82. Розміри Землі

Перевірка знань

1. Як люди в давнину уявляли форму нашої планети?

2. Які докази кулястості Землі наводили вчені в стародавню добу?

3. Які незаперечні докази того, що наша планета має форму кулі, можуть навести в наш час навіть школярі?

4. Поміркуйте, що відображає форму Землі: карта чи глобус.

5. Із рубрики “Скарбничка знань” ви дізнались, що форма Землі не куляста, а радше овальна. Поміркуйте, з якого місця Землі подорож до її центра буде коротшою. Обчисліть, на скільки кілометрів.

6. Чи доводилося вам бачити схід Сонця? Можливо, ви помітили, що його промені освітлюють спочатку хмари і високі предмети. Так само й під час заходу: коли Сонце вже зайшло за горизонт, його промені продовжують деякий час освітлювати вершини гір або шпилі найвищих будівель. Поміркуйте, на що вказують такі явища.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форма і розміри Землі - Натурологія