ФОРМАЦІЯ РОСЛИННА

Екологія – охорона природи

ФОРМАЦІЯ РОСЛИННА – таксономічна одиниця, що об’єднує рослинні асоціації, едифікатори яких належать до одного бот. виду (монодомінантні формації), або асоціації, що формуються одночасно кількома видами, без переважання якогось одного (полідомінантні формації). До перших належать, напр., усі асоціації ялинового лісу, до других – формація різнотравних степів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФОРМАЦІЯ РОСЛИННА - Довідник з екології