ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Розділ 6. Текстовий процесор LIBREOFFICE WRITER

6.5. ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

1. Яка послідовність операцій під час опрацювання текстових документів? У чому полягає їх сутність?

2. Які об’єкти може містити текстовий документ? Опишіть властивості цих об’єктів.

3. Форматування яких об’єктів текстового документа ви вже виконували? Якими способами це можна зробити?

СТОРІНКА ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА її ВЛАСТИВОСТІ

Створюючи текстовий документ, користувач

майже завжди передбачає, що він буде надрукований. Тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але й на аркуші паперу.

Під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває текст на сторінки. Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок та інші.

Розмір сторінки – це висота і ширина аркуша, на якому планується друкувати документ. Наприклад, стандартний аркуш паперу, на якому друкують більшість документів, має такі розміри: ширина 21 см та висота 29,7 см (аркуш формату А4).

А аркуш паперу формату А5 має розміри 14,8 см на 21 см.

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Рис. 6.21. Схема розміщення об’єктів сторінки

Поля – це області сторінки вздовж країв аркуша, які залишають для різних поміток і кращого сприйняття тексту. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля (рис. 6.21). Розмір полів за замовчуванням задається в сантиметрах.

Орієнтація сторінки – це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації (рис. 6.22).

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Рис. 6.22. Види орієнтації сторінки

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНКИ

Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід виконати Формат => Сторінка. Після чого відкривається вікно Стиль сторінки. У ньому на вкладці Сторінка розміщено кілька груп елементів керування, які призначені для форматування сторінки (рис. 6.23):

– група елементів керування полів Формат паперу – для вибору розмірів і орієнтації аркуша паперу:

О у полі зі списком Формат можна встановити один зі стандартних розмірів аркуша, вибравши його зі списку цього поля;

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Рис. 4.23. Вікно Стиль сторінки

О з використанням лічильників Ширина і Висота можна ввести довільні розміри аркуша;

О пара перемикачів Орієнтація використовується для вибору виду орієнтації сторінки;

– група лічильників Поля – для встановлення розмірів полів. Якщо запропоновані значення за замовчуванням не влаштовують, то можна ввести інші значення, використавши кнопки лічильників або ввівши потрібні значення в поля.

Розміри полів сторінки можна також установити на вертикальній і горизонтальній лінійках. На лінійках полям відповідають ділянки темнішого кольору. Щоб змінити їх розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце (рис. 6.24).

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

1. Межа лівого поля на горизонтальній лінійці

2. Межа верхнього поля на вертикальній лінійці

Рис. 6.24. Поля на лінійках

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Рис. 6.25. Вставляння нижнього колонтитулу

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Рис. 6.26. Вставляння номера сторінки

Для автоматичної нумерації сторінок документа в LibreOffice Writer слід виконати такий алгоритм:

1. Виконати Вставка => Верхній колонтитул (Нижній колонтитул) => Типовий стиль залежно від того, де потрібно вставити номер сторінки: зверху сторінки чи знизу (рис. 6.25).

2. Виконати Вставка => Поля => Номер сторінки (рис. 6.26).

3. Відформатувати вставлений номер як звичайний текст: встановити вирівнювання, накреслення, колір тощо.

4. Вибрати будь-яке місце сторінки поза колонтитулом.

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТА

Щоб з’ясувати, як виглядатиме створений документ на папері, слід переглянути його в режимі Попередній перегляд, виконавши Файл => => Попередній перегляд сторінка або вибравши кнопку Попередній перегляд сторінки ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА на панелі інструментів Стандартна.

Після відкриття режиму попереднього перегляду у вікні програми замість панелі Форматування з’являється панель Попередній перегляд (рис. 46.27).

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Рис. 6.27. Панель інструментів Попередній перегляд

Переглядаючи документ у режимі Попередній перегляд, користувач може з’ясувати, чи вдало розміщено текст, чи правильним є розбиття тексту на сторінки тощо. Якщо при цьому з’ясується, що потрібно виконати редагування документа, то треба вийти з режиму попереднього перегляду документа, вибравши кнопку Закрити попередній перегляд, і здійснити редагування документа.

Після того як зовнішній вигляд документа було з’ясовано і всі необхідні зміни внесено, документ можна друкувати.

Для друку однієї копії всього документа із значеннями властивостей друку, які встановлені за замовчуванням, достатньо вибрати кнопку Друк ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА на панелі інструментів Стандартна. Друк документів, зазвичай, виконується у так званому фоновому режимі, що дає змогу продовжити роботу на комп’ютері практично одразу після відправлення документа на друк.

Для тих, хто хоче знати більше

Якщо друк документа потрібно виконати за інших налаштувань – надрукувати кілька копій документа або кілька сторінок тощо, то необхідно виконати Файл => Друк. При цьому відкривається діалогове вікно Друк, у якому і встановлюються потрібні значення параметрів друку. Встановивши потрібні значення, слід вибрати кнопку Гаразд.

ВИКОРИСТАННЯ ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ

Для одержання відомостей щодо роботи з текстовим процесором Writer можна скористатися довідковою системою цієї програми, щоб її відкрити, потрібно натиснути клавішу F1, або виконати Довідка => Довідка з LibreOffice, або вибрати кнопку Довідка з LibreOffice ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА на

Панелі інструментів Стандартна. Після цього відкриється вікно Довідка LibreOffice – LibreOffice Writer (рис. 4.28).

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

1. Поле для введення ключових слів 3. Текст вибраної статті Довідки

2. Назви статей довідки 4. Панель інструментів

Рис. 4.28. Вікно Довідка LibreOffice – LibreOffice Writer

Знайти потрібні далі в довідковій системі можна двома способами:

За ключовими словами

За змістом довідкової системи

1. Відкрити вкладку Знайти.

2. Увести в поле ключове слово (фразу).

3. Вибрати кнопку Показати.

4. Переглянути наданий перелік посилань.

5. Вибрати потрібну статтю для ознайомлення

1. Відкрити вкладку Зміст.

2. Вибрати у змісті Довідки потрібний розділ.

3. Ознайомитися зі списком статей вибраного розділу.

4. Вибрати потрібну статтю для ознайомлення

Ключові слова (англ. keyword) – це слова, які стисло характеризують зміст тексту і за якими може здійснюватися пошук потрібної інформації. Наприклад, якщо вам треба знайти в Довідці відомості про те, як встановити в текстовому документі дзеркальні поля, то ключовими словами буде словосполучення дзеркальні поля. А для пошуку відомостей про видалення номерів сторінок у текстовому документі можна ввести такі ключові слова: видалення номерів сторінок.

Після ознайомлення з наданими відомостями вікно Довідки потрібно закрити.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з компьютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте текстовий документ з файлу вправа 6.5.odt, який міститься в папці Розділ 6\Пункт 6.5.

2. Перегляньте документ, визначте кількість сторінок у документі, розміщення номерів сторінок, розміри полів сторінок. Останнє з’ясуйте за позначеннями на горизонтальній та вертикальній лінійках.

3. З’ясуйте розміри сторінки та орієнтацію сторінки. Для цього відкрийте вкладку Сторінка вікна Стиль сторінки, виконавши Формат => Сторінка.

4. Запишіть у зошит параметри сторінок відкритого документа.

5. Установіть перетягуванням границі між білою та сірою частинами на лінійках такий розмір полів: верхнє та нижнє – по 1 см, праве та ліве – по 1,5 см.

6. Установіть, використавши елементи керування вкладки Сторінка вікна Стиль сторінки, такий формат сторінки: розмір сторінки – А4, орієнтація – альбомна.

7. Пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування – внизу сторінки, вирівнювання – по центру. Для цього виконайте Вставка => Нижній колонтитул => Типовий стиль, а потім Вставка => Поля => => Номер сторінки.

8. Перейдіть в основний текст, вибравши місце поза колонтитулом.

9. Перегляньте документ, виконавши Файл => Попередній перегляд сторінки. Закрийте вікно попереднього перегляду.

10. З дозволу вчителя надрукуйте документ із встановленими значеннями властивостей. Для цього виберіть кнопку Друк на панелі інструментів Стандартна.

11. Відкрийте вікно Довідка LibreOffice – LibreOffice Writer, вибравши кнопку Довідка з LibreOffiee ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА та ознайомтеся з його виглядом.

12. Знайдіть інформацію про те, як видалити номери сторінок у текстовому документі. Скористайтеся пошуком за ключовими словами форматування колонтитулів.

13. Ознайомтеся із знайденими відомостями. Закрийте вікно Довідка LibreOffice – LibreOffice Writer.

14. Здійсніть у текстовому документі форматування номерів сторінок, скориставшись знайденими відомостями в Довідці.

15. Збережіть документ у вашій палці з тим самим іменем.

Найважливіше в цьому пункті

Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, нумерація сторінок та інші. Значення зазначених властивостей сторінки встановлюється відповідними елементами керування вікна Стиль сторінки, для відкриття якого слід виконати Формат => Сторінка. Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і горизонтальній лінійках.

Перед друкуванням документа бажано переглянути його в режимі Попередній перегляд, вибравши кнопку Попередній перегляд сторінки ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА на панелі інструментів Стандартна, або виконавши Файл => => Попередній перегляд сторінки. Друк однієї копії документа з встановленими за замовчуванням значеннями властивостей, здійснюється вибором кнопки Друк ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА на панелі інструментів Стандартна. В інших випадках потрібно спочатку встановити значення параметрів друку в діалоговому вікні Друк (Файл => Друк).

Для одержання відомостей щодо роботи з текстовим процесором Writer можна скористатися довідковою системою цієї програми, для відкриття якої потрібно натиснути клавішу F1, або вибрати кнопку Довідка з LibreOffice ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА на панелі інструментів Стандартна, або виконати Довідка => Довідка з LibreOffice. Знайти потрібні дані в довідковій системі можна за змістом довідки або за ключовими словами.

Ключові слова – це слова, які стисло характеризують зміст тексту, і за якими може здійснюватися пошук потрібної інформації.

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

Дайте відповіді на запитання

1*. Значення яких властивостей сторінки можна задати? Які засоби для цього можна використати?

2*. Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи лінійки? Як це зробити?

3°. Як задається розмір сторінки документа?

4°. Які ви знаєте види орієнтації сторінки?

5°. Що таке поля сторінки? Які поля є в текстовому документі?

6*. Як пронумерувати сторінки документа?

7*. Для чого призначено режим попереднього перегляду документа? Які дії над документом можна виконувати в цьому режимі?

8°. Як надрукувати документ?

9*. Значення яких властивостей сторінки потрібно змінити, щоб надрукувати документ на аркуші іншого розміру?

10*. Як отримати довідкову інформацію в текстовому процесорі? Які способи її одержання можна використати?

11*. Що таке ключові слова? Для чого їх використовують?

Виконайте завдання

1*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 6.5.1.odt, який міститься в папці Роздал 6\Пункт 4.5. Установіть такий формат сторінки: розмір сторінки – А5, орієнтація – книжкова. Установіть на лінійках розмір усіх полів сторінки по 2 см, Пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування – згори сторінки, вирівнювання – зліва. Надрукуйте документ. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем. 2°. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 6.5.2.odt, який міститься в папці Розділ 6\Пункт 6.5. Перегляньте документ у режимі попереднього перегляду. Надрукуйте документ. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

3*. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання 6.5.3.odt, який міститься в папці Розділ 6\Пункт 6.5. Відформатуйте документ: розмір сторінки – Letter; орієнтація – книжкова; поля: верхнє – 1,5 см, нижнє – 1 см, ліве – 2 см, праве – 3 см; нумерація сторінок – згори сторінки, по центру. Перегляньте документ у режимі попереднього перегляду. Збережіть документ у вашій папці з тим самим іменем.

4*. Запустіть текстовий процесор Writer. Знайдіть за допомогою Довідки, як приховати смуги прокручування та лінійки. Виконайте це на практиці. Закрийте вікно програми.

5*. Запустіть текстовий процесор Writer. Знайдіть за допомогою Довідки відомості про те, які сполучення клавіш використовуються для виконання основних операцій з файлами. Апробуйте їх на практиці. Закрийте вікно програми.

6*. За допомогою Довідки з’ясуйте, як надрукувати текстовий документ у вигляді брошури. Відкрийте текстовий документ з файлу завдання6.5.6.odt, який міститься в папці Розділ 4\ Пункт 6.5. Надрукуйте документ у вигляді брошури.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

“Редагування та форматування текстового документа”

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте текстовий процесор Writer.

2. Створіть текстовий документ за наведеним зразком:

ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

3. Надрукуйте одну копію створеного документа на аркуші паперу формату А5 альбомної орієнтації.

4. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем практична робота 7.odt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНОК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ТА ЙОГО ДРУК. ДОВІДКОВА СИСТЕМА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА - Інформатика