Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота

УРОК 95

Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньоїторгівлі. Перевірна робота

Мета уроку: пояснити учням особливості формування валютного курсу в умовах плаваючих і фіксованих режимів; розглянути фактори впливу на валютний курс; формувати в учнів чітке уявлення про вплив змін валютного курсу на умови зовнішньої торгівлі.

Основні поняття: конвертованість валюти,

види валюти, фіксований валютний курс, обмежено гнучкий та плаваючий валютні курси, девальвація, ревальвація, дисконтна, девізна політика.

Тип уроку: вивчення й первинного закріплення нових знань, перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Вивчення нового матеріалу

Конвертованість валюти – це здатність національної валюти (грошової одиниці) до вільного обміну на інші валюти. Вона передбачає можливість купівлі-продажу іноземної валюти на національну.

Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота

Види конвертованості валюти

Повністю (вільно) конвертовані

Валюти

тих країн, де скасовано всі валютні обмеження як для резидентів, так і для нерезидентів. Ці валюти можуть обмінюватись на будь-яку іноземну валюту (євро, долар США, російський рубль та ін.). Приклад: євро, долар США, фунт стерлінгів, японська єна

Частково (обмежено) конвертовані

Національна валюта країн, у яких застосовуються валютні обмеження для резидентів та за окремими видами обмінних операцій. Розрізняють такі основні сфери валютних обмежень: поточні операції платіжного балансу (торгові та неторгові угоди), обмежений продаж іноземної валюти, заборона продажу товарів за кордоном за національну валюту, регулювання строку платежів, експорту та імпорту.

Головна причина валютних обмежень – нестача валюти, тиск зовнішньої заборгованості, розлад платіжних балансів. Приклад: гривня, рубль, турецька ліра

Замкнуті (неконвертовані)

Національна валюта, що функціонує лише в межах однієї країни й не обмінюється на інші іноземні валюти. Це валюти економічно слабко розвинених країн. Приклад: азербайджанські манати, таджицькі сомони, узбецькі суми

Зовнішня конвертованість

Цілковита свобода обміну зароблених у певній країні грошей для закордонних розрахунків надається лише іноземним особам

Внутрішня конвертованість

Свободу обміну національних грошей на іноземні валюти мають лише громадяни цієї країни

Клірингові валюти

Розрахункові валютні одиниці, що функціонують на підставі клірингових угод. Клірингові угоди укладаються для вирівнювання платіжного балансу без витрат валютних резервів

Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Фіксування курсу національної грошової одиниці відносно іноземних грошових одиниць називається валютним котируванням.

>> Методи котирування

Пряме котирування (американський валютний курс) – це ціна іноземної валюти, виражена в одиницях національної валюти (1 дол. США = 8,95 грн).

Зворотне котирування (європейський валютний курс) – ціна одиниці національної валюти в одиницях іноземної валюти (1 грн. = 0,11 дол. США).

Крос-котирування – співвідношення між двома валютами, що розраховується опосередковано, за допомогою валюти третьої країни (наприклад, євро або дол. США).

Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота

Існує два головні види політики валютного курсу: фіксований та плаваючий, а також їх різновиди. За класифікацією МВФ, усі валюти країн світу залежно від ступеня свободи зміни їхніх курсів поділяють на валюти з фіксованим курсом, валюти з обмежено гнучким курсом і валюти з плаваючим курсом.

Фіксований валютний курс установлює держава. Уряд установлює постійні фіксовані пропорції обміну національної валюти на іноземну і навпаки.

Обмежено гнучкий валютний курс – це офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке передбачає незначні коливання відповідно до встановлених правил. Методи встановлення курсу: обмежено гнучкий курс до однієї валюти та обмежено гнучкий курс у межах спільної політики.

Плаваючий валютний курс – курс, що вільно змінюється під впливом попиту і пропозиції, на який держава може впливати лише валютними інтервенціями – шляхом безпосереднього втручання центрального банку в роботу валютного ринку через продаж або скуповування великих сум іноземної валюти. Перше призводить до зростання курсу національної валюти, а друге – до зниження її курсу. За плаваючого валютного курсу можна розрізнити “чисте” плавання (без будь-яких втручань) та “брудне” (з активними інтервенціями).

Оптимальний валютний простір – це підтримка фіксованого валютного курсу між певною групою країн та плаваючого – між іншими.

Валютний коридор – це визначені межі коливання валютного курсу, які держава зобов’язується підтримувати.

Валютна політика є стратегічною, але існує й поточна валютна політика, що здійснюється у формах облікової (дисконтної) та девізної.

Дисконтна політика означає зміну облікової ставки відсотка. За пасивного платіжного балансу облікова ставка підвищується для залучення іноземного капіталу, збільшення попиту на національну валюту та підвищення її курсу. Зниження облікової ставки призводить до зниження курсу національної валюти.

Девізна політика спрямована на регулювання валютного курсу шляхом валютних інтервенцій.

Зміна курсу валют безпосередньо, але неоднаково впливає на динаміку вартості експорту/імпорту та іноземних інвестицій, виражених у цих валютах. Падіння курсу національної валюти (девальвація) призводить до зниження цін національних товарів на світовому ринку, виражених в іноземній валюті, що сприяє зростанню експорту. Водночас ціни на імпортні товари, виражені в національній валюті, стають вищими, а імпорт скорочується. Девальвація також призводить до збільшення припливу капіталу з-за кордону внаслідок здешевлення національних активів і цінних паперів. Зростання курсу національної валюти (ревальвація) має протилежні наслідки.

III. Закріплення нових знань, умінь і навичок учнів

1. Розв’яжіть задачі

Задача 1

Курси деяких валют станом на два конкретні дні 2011 р. були такими (одиниць національної валюти за 1 дол. США):

Валюта

21 квітня

22 квітня

Українська гривня

796,5400

795,5400

Англійський фунт

1303,9109

1318,1368

Євро

1156,1778

1161,6739

Обчисліть пряме котирування кожної валюти станом на… Визначте, курс яких валют знизився, а яких – зріс. Обчисліть, на скільки відсотків зріс/ упав курс гривні. Обчисліть крос-курси кожної валюти відносно гривні.

Задача 2

Еластичність експорту становить 0, а імпорту – 1. Країна девальвує свою валюту на 10%.

1) Як зміниться ціна експорту в місцевій валюті?

2) Як зміниться ціна експорту в іноземній валюті?

3) Як зміниться фізичний обсяг експорту?

4) Як зміниться ціна імпорту в місцевій валюті?

5) Як зміниться ціна імпорту в іноземній валюті?

6) Як зміниться фізичний обсяг імпорту?

Відповіді: 1 – не зміниться; 2 – знизиться на 10 %; 3 – експорт абсолютно нееластичний, тому не зміниться ніяк; 4 – зросте на 10 %; 5 – не зміниться; 6 – абсолютно еластичний імпорт, тому знизиться обвально.

2 . Розв’яжіть криптограму

Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота

1. Законодавче зниження курсу валюти за режиму фіксованого валютного курсу.

2. Вагова одиниця дорогоцінних металів, насамперед золота.

3. Валюта, що була введена в безготівковий обіг МВФ.

4. Зниження вартості валюти за режиму плаваючого валютного курсу.

5. Система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та послуги, що базується на зарахуванні взаємних вимог і зобов’язань.

6. Грошове вираження збалансованого розпису доходів і витрат держав, підприємств за певний період.

Відповіді: 1 – девальвація; 2 – унція; 3 – СДР; 4 – знецінення; 5 – кліринг; 6 – бюджет.

Зашифроване слово означає разове комісійне доручення імпортера однієї країни комісіонеру іншої на закупівлю окремої партії товару.

3. Розв’яжіть тестові завдання

1. Уявіть, що ви – валютний брокер. Як ви відреагуєте на повідомлення, що мексиканські запаси нафти виявилися меншими, ніж повідомлялось раніше?

А) Купите мексиканські песо;

Б) продасте мексиканські песо;

В) продасте долари США;

Г) купите американські долари.

2. Які дії створюють попит на євро на валютному ринку?

А) Американський імпортер купує партію вин марки “Бордо”;

Б) французька автомобільна фірма приймає рішення будувати складальний завод у Лос-Анджелесі;

В) у широких колах склалася думка, що міжнародна вартість євро найближчим часом знизиться;

Г) на міжнародних біржах зросла вартість акцій американських компаній.

3. Між Мексикою і США діє система плаваючих валютних курсів. Укажіть, яка з подій спричинить підвищення курсу мексиканського песо:

А) США в односторонньому порядку знижують тарифи на мексиканські вироби;

Б) Мексика зіткнулася із сильною інфляцією;

В) погіршення політичних відносин скорочує потік американських туристів до Мексики;

Г) Мексика відкрила доступ американським товарам на власний ринок.

4. Падіння курсу національної валюти спричиняє:

А) зниження ціни експорту та імпорту;

Б) зниження ціни експорту та підвищення ціни імпорту;

В) підвищення ціни експорту та імпорту;

Г) підвищення ціни експорту та зниження ціни імпорту.

5. Курс гривні під впливом економічної кон’юнктури знижується занадто швидко. Для виправлення ситуації Національний банк має:

А) збільшити грошову пропозицію;

Б) підвищити ставку рефінансування;

В) збільшувати валютні резерви;

Г) упровадити обмеження на імпорт капіталу в Україну.

Відповіді: 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – б.

IV. Перевірка знань учнів

Варіант I

1). Розв’яжіть тестові завдання.

1. Прихильником меркантилізму був:

А) А. Сміт;

Б) Д. Рікардо;

В) Д. Х’юм;

Г) Т. Ман.

2. Автори теорії абсолютних та відносних переваг у міжнародній торгівлі:

А) А. Сміт і Д. Рікардо;

Б) Р. Оден і Д. Дефо;

В) Дж. Ло і Ш. Фур’є;

Г) А. Пуерго і Л. Фейєрбах.

3. Види валютного котирування:

А) пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;

Б) зовнішнє, внутрішнє;

В) пряме, непряме;

Г) поточне, форвардне.

4. Демпінг – це продаж за кордоном товарів за цінами, які порівняно з цінами в країнах експорту:

А) трохи вищі;

Б) такі самі;

В) нижчі;

Г) значно вищі.

5. Країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не лише товарів і послуг, але й факторів виробництва. Цей процес називається:

А) спільний ринок;

Б) зона вільної торгівлі;

В) економічний союз;

Г) митний союз.

2). Вставте пропущені слова.

6. … – це вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах. (Міжнародний поділ праці)

7. … – використання іноземної валюти виключно як засобу обігу. (Валютне заміщення)

3). Дайте відповіді на запитання.

8) Дайте визначення закону абсолютних переваг. За яких умов він виконується?

9) Охарактеризуйте Ямайську валютну систему.

Варіант ІІ

1). Розв’яжіть тестові завдання.

1) Адвалорний тариф – це:

А) мито на імпортований товар, що визначається як відсоток від його вартості;

Б) мито на імпортований товар, що визначається як абсолютна величина;

В) мито на імпортований товар, що визначається як комбінація відсотка його вартості та абсолютної величини;

Г) податок на додану вартість.

2) За системи золото-девізного стандарту:

А) лише долар обмінювався на золото;

Б) як девізи виступали іноземні валюти;

В) національна валюта не була забезпечена золотом;

Г) країни досягли найвищого прогресу у світовій торгівлі.

3) Автор праці “Дослідження про природу і чинники багатства народів”:

А) Д. Рікардо;

Б) А. Сміт;

В) Ф. Кєне;

Г) Ш. Фур’є.

4) У разі девальвації національної валюти:

А) ціна вітчизняного товару всередині країни зростає;

Б) ціна вітчизняного товару всередині країни знижується;

В) ціна вітчизняного товару всередині країни не змінюється;

Г) ціна іноземного товару на національному ринку знижується.

5) Остаточне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови збереження національних митних тарифів щодо третіх країн веде до утворення:

А) спільного ринку;

Б) зони вільної торгівлі;

В) митного союзу;

Г) економічного союзу.

Відповіді: 1 – а; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – а.

2). Вставте пропущені слова.

6) … – це політика держави, спрямована на стимулювання національної економіки, підтримку внутрішнього ринку шляхом захисту від іноземної конкуренції. (Протекціонізм)

7) … – міжнародні гроші, що були створені МВФ у 1969 р. для підтримки Бреттон-Вудської системи обмінного курсу. (СДР)

3). Дайте відповіді на запитання.

8) Перелічить елементи міжнародної валютної системи.

9) Що таке альтернативні витрати виробництва та як вони пов’язані з теорією відносних переваг?

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Розв’язати задачі.

1) 18 листопада 1967 р. курс фунта стерлінгів офіційно знизився з 2,8 до 2,4 дол. США. Обчисліть відсоток девальвації та вимушеної ревальвації валют. Як позначилась на англійських імпортерах та експортерах зміна валютного курсу?

2) 3 1980 по 1984 р. курс долара США підвищився майже на 80 %. За оцінкою експертів, курс долара був фактично завищений порівняно з його купівельною спроможністю. Як відбилося підвищення курсу на імпортерах та експортерах США? на припливі капіталу?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота - Плани-конспекти уроків по хімії