Форми випуску цінних паперів

Форми випуску цінних паперів – законодавчо встановлені і передбачені проспектами засновницьких документів тощо форми випуску акцій, облігацій та інших цінних паперів. Такими формами є документарна, готівкова (коли власник цінного папера вимагає від емітента безпосередньої видачі цінного папера), документарна безготівкова (передбачає, що власник акції визначається шляхом запису в реєстрі власників цінних паперів) і бездокументарна безготівкова (передбачає розміщення всього випуску цінних паперів на збереження в депозитарії або утримача реєстру з відображенням прав власника на такі папери у відповідних документах).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форми випуску цінних паперів - Економічний словник