Форми земної поверхні. Рівнини і гори України

ПРИРОДА УКРАЇНИ
&38. Форми земної поверхні. Рівнини і гори України

Пригадай! Які основні форми земної поверхні ти знаєш? Як їх позначають на карті?

Мандруючи Україною, ти можеш зауважити, що тут є безкраї рівнини і величні гори.

Рівнини – це майже рівні ділянки земної поверхні. Рівнини поділяють на низовини (низькі території) і височини (більш високі території). Низовини позначають на карті зеленим кольором, а височини – жовтим і світло-коричневим.

Гори – це ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами. Поодинокі

гори зустрічаються рідко; частіше вони простягаються рядами, утворюючи гірські хребти. Залежно від висоти, гори бувають низькі, середні й високі. Висота низьких гір – від 500 м до 1000 м, середніх – від 1000 м до 2000 м, високих – понад 2000 м. На карті їх зображають різними відтінками коричневого кольору.

Знайди на фізичній карті України (на форзаці) гори, найбільші височини й низовини. Прочитай їхні назви. Показуй рівнини і гори на карті, плавно обводячи їх указкою.

Більша частина суходолу України є рівнинною. На півночі країни розташована Поліська низовина, на сході – Придніпровська, а на півдні – Причорноморська.

Найбільшими височинами є Волинська, Подільська, Придніпровська, Приазовська.

Гори займають невелику частину території України. На заході нашої держави простяглися Карпати – середні за висотою гори з пологими вершинами. Найвища вершина Українських Карпат – гора Говерла – має висоту 2061 м. Майже дугою на Кримському півострові

Форми земної поверхні. Рівнини і гори України

Придніпровська низовина Подільська височина Гори Карпати

Мал. 93. Форми земної поверхні України

Розташовані Кримські гори. Найвища їх вершина – гора Роман-Кош – сягає 1545 м.

На рівнинах можна побачити окремі підвищення – горби. Рівнину, на якій багато горбів, називають горбистою.

Розглянь малюнок. Порівняй горб і гору за будовою та висотою. Чим вони подібні? Чим відрізняються? Поміркуй, який схил називають крутим, а який – пологим.

Форми земної поверхні. Рівнини і гори України

Мал. 94. Будова горба і гори

Горб і гора – подібні. Вони підвищуються над рівнинами і складаються з однакових частин: підніжжя, вершини і схилів. Відмінність між ними полягає у висоті: горби заввишки до 200 метрів, а гори – понад 500 метрів.

Пригадай! Як утворюється яр? Як охороняти грунти від утворення ярів?

На рівнинах можна побачити також яри і балки.

Яр – це велике заглиблення на земній поверхні з крутими схилами, на яких майже не ростуть рослини. Яри руйнують земну поверхню, що призводить до втрати значних площ сільськогосподарських угідь. З плином часу схили яру стають пологими і заростають травою, кущами й деревами. Яр перетворюється на балку.

Поміркуйте! На якій фотографії зображено яр, а на якій – балку? Обгрунтуйте свою думку.

Форми земної поверхні. Рівнини і гори України

Мал. 95. Яр і балка

Обговоріть! Які форми земної поверхні переважають у вашому краї? Як вони впливають на життя людей, їхню господарську діяльність?

Практична робота. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні України

1. Знайди і познач на контурній карті найбільші височини й низовини України.

2. Знайди і познач на контурній карті Карпатські та Кримські гори.

Рівнини, низовини, височини, гори, горб, яр, балка.

Перевір свої знання

1. Назви основні форми земної поверхні.

2. Чим низовини відрізняються від височин?

3. Що таке гори? Як їх поділяють за висотою?

4. Назви гори, найбільші низовини і височини України.

5. Наталочка стверджує, що балка має схожі ознаки з горбом, а Дмитрик – що з яром. Хто з дітей правий? Чому?

Підсумуємо разом

На території України є рівнини і гори. Рівнини поділяють на височини й низовини. На рівнинах зустрічаються горби, яри і балки. Гори залежно від висоти бувають низькі, середні й високі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форми земної поверхні. Рівнини і гори України - Натурологія