ASCII

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА ASCII Таблиця ASCII (American Standart Cod’e for Information Interchange) – американський стандартний код для обміну інформацією […]

Ізопроцеси – МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Формули й таблиці ФІЗИКА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Відносна молекулярна маса Mr – відносна молекулярна маса; M0 – маса молекули даної речовини, […]

Основні оператори мови Поскаль

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Основні оператори мови Поскаль Опис Синтаксис Примітка Умовний If вираз-умова оператор1; Else оператор2 Вираз має бути […]

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН – ХІМІЯ

Формули й таблиці ХІМІЯ КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Назва класу Представники класу Структурна формула Назва Вуглеводні Ациклічні (аліфатичні) Насичені (алкани) Етан […]

Ядерні реакції

Формули й таблиці ФІЗИКА АТОМНА ФІЗИКА Ядерні реакції Енергетичний вихід ядерної реакції ΔЕ – енергетичний вихід ядерної реакції, ; Δm […]