Генетичний код – БІОХІМІЯ

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ БІОХІМІЯ Генетичний код Перша основа Друга основа Третя основа У Ц А Г У Фен Сер […]

Мінливість – ГЕНЕТИКА

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ГЕНЕТИКА Мінливість Генетика популяцій вивчає генетичну структуру природних популяцій та генетичні процеси, які в них відбуваються. […]

ТЕОРІЯ МНОЖИН

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ТЕОРІЯ МНОЖИН Рівність множин Множина А дорівнює множині В, А = В, якщо кожен елемент множини […]

Сили в механіці – ДИНАМІКА

Формули й таблиці ФІЗИКА МЕХАНІКА ДИНАМІКА Сили в механіці Закон всесвітнього тяжіння – сила тяжіння, ; M1, m2 – маси […]

Прямокутник – ЧОТИРИКУТНИКИ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ЧОТИРИКУТНИКИ Прямокутник Діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл. Протилежні сторони рівні і паралельні. Всі кути […]

Робота в Windows

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Робота в Windows Робочий стіл – робоча ділянка Windows, тобто весь екран. Панель завдань – прямокутна […]

Рівні організації живої природи

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ Біологія – комплекс наук про життя. Галузі біології виділяють: за об’єктом дослідження (наприклад, зоологія, ботаніка, мікологія) […]

Кути у колі – КОЛО

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА КОЛО Кути у колі Центральний кут – кут з вершиною у центрі кола. Вписаний кут – […]