Франко-перевізник

Франко-перевізник (англ. FCA, Free Carrier) – умови до говору міжнародної купівлі – продажу, за яким продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з поставки товару тоді, коли він передав товар, який пройшов митну очистку для експорту, перевізникові, якого вибрав покупець у зазначеному місці або пункті. Термін Ф.-п. використовується для будь-якого виду транспорту, в тому числі й для змішаних перевезень.


Франко-перевізник - Довідник з правознавства