Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН)

Урок 12

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

Мета:

– ознайомити учнів з функціями та складом ОС, класифікацією операційних систем, особливостями ОС Windows;

– навчити учнів завантажувати та завершувати роботу з ОС;

– удосконалювати навички та вміння виділяти головне під час роботи з підручником;

– виховувати людину, здатну навчатись упродовж життя, використовуючи різноманітні носії інформації.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД

УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. За яким правилом обираються назви файлів та каталогів? Що називають розширенням файлу?

2. Яка з частин назви файлу є обов’язковою?

3. Позначте в наведеному рядку назву пристрою, специфікацію, розширення, ім’я файлу та шлях до нього.

C:\WINDOWS\SYSTEM\AFVXD. VXD

4. Що називають шаблоном?

5. Наведіть приклади імен файлів, які відповідають наведеним шаблонам.

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

6. Запишіть повне ім’я файлів Приклад. doc, Слова. doc, Сценарій. doc, використовуючи зазначену схему.

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

II. Вивчення нового матеріалу

1. Міні-лекція

вчителя

Найбільш популярні три сімейства операційних систем для персональних комп’ютерів: Windows і UNIX для IBM-сумісних комп’ютерів и MacOS для комп’ютерів Makintosh. Операційні системи Windows випускаються корпорацією Microsoft, системи сімейства UNIX – різноманітними виробниками, у тому числі й безкоштовно. Широко використовується операційна система Linux, яка входить до складу сімейства UNIX. MacOS поставляється фірмою Apple.

Деякі спеціалісти вважають, що операційні системи сімейства UNIX більш надійні та продуктивні, ніж Windows. Недоліком систем UNIX є складність установки та настройки, а також менша, порівняно з Windows, кількість призначених для неї прикладних програм.

Сучасні операційні системи персональних комп’ютерів призначені для вирішення практично однакових завдань із використанням обладнання зі схожими характеристиками, тому самі операційні системи схожі одна на одну структурою та набором функцій.

2. Робота з підручником

Опрацювати матеріал підручника та заповнити таблицю.

Як класифікуються операційні системи залежно від різноманітних параметрів (див. таблицю)? Наведіть приклади конкретних операційних систем для кожного виду.

Критерій класифікації

Клас операційної системи

Приклади конкретних ОС

Кількість задач, що одночасно виконуються

Однозадачні

Багатозадачні

MS DOS

Windows

Кількість користувачів, що одночасно працює в одній ОС

Місце розташування основних модулів

3. Вивчення функції та складу операційної системи за допомогою комп’ютерної презентації

III. Закріплення матеріалу

Опишіть призначення основних модулів операційної системи.

Назва модулів

Призначення

Базовий модуль (BIOS)

Командний процесор

Службові програми (утиліти)

Драйвери зовнішніх пристроїв

IV. Практична робота

Завантаження та завершення роботи операційної системи.

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника; скласти схему, яка відображає особливості ОС Windows.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем - Плани-конспекти уроків по інформатиці