Функціональна класифікація – КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Розділ 6

КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 15. Функціональна класифікація

Для усного монологічного мовлення Д. Баранник запропонував функціональну класифікацію, виділивши п’ять основних груп: 1) фразеологічні метафори народного характеру: Брати в шори, пасти задніх, хитрий як лисиця (ідіоми, приказки); 2) фразеологічні метафори літературного характеру: аннібалова клятва, троянди й виноград (крилаті метафоричні словосполучення); 3) фразеологічні образні узагальнення народного характеру: Який Сава, така й слава (прислів’я); 4) фразеологічні

образні узагальнення літературного характеру: бути чи не бути, не той тепер Миргород (крилаті синтаксично закінчені одиниці) і 5) специфічно жанрова фразеологія: що й треба було довести (стабільні “робочі” формули). Ці групи, додає автор, будуть одночасно й систематизацією фразеологізмів “за особливостями сприймання їх в усному монологічному мовленні” .

Класифікацію у функціональному аспекті запропонував також С. Гаврин, виділивши шість основних типів: 1) образно-виразні стійкі сполуки, куди належать метафоричні одиниці (Пустити червоного півня) або сполуки з метафоричними компонентами (Яблуко

незгоди), усталені порівняння (Берегти як зіницю ока), евфонізми (Із грязі в князі), сталі гіперболи й літоти (Гарматою не проб’єш), тавтологічні сполуки (Ливомлити), сполуки, утворені на основі поетичного синтаксису (Правда – добре, а щастя – краще); 2) еліптичні сполуки (Сказано – зроблено); 3) термінологічні фразеологізми (Річ у собі, колінчастий вал); 4) афористичні фразеологізми (Друзі пізнаються в біді); 5) контекстологічні сполуки (ті, що у В. Виноградова названі фразеологічними сполученнями); 6) ідіоми – стійкі словосполучення із втраченою внутрішньою формою (Собаку з’їсти). Така класифікація вказує, на думку автора, на ті функції, які фразеологізми відіграють у мовленні: стійкі сполуки виконують образно-виразову й одночасно емоційно-експресивну функції; еліптичні сполуки лаконізують мову; термінологічні фразеологізми забезпечують точність; афористичні – вносять у мовлення перлини народно-авторської думки; контекстологічні сполуки полегшують конструювання мовлення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Функціональна класифікація – КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ - Довідник з української мови