ФУНКЦІЯ. СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЇ

Цілі:

– навчальна: сформувати поняття функції, аргументу та значення функції; домогтися засвоєння способів задання функції; сформувати вміння розв’язувати задачі, які передбачають застосування цих понять;

– розвивальна: формувати культуру усного та писемного мовлення; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять;

– виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети, зацікавленість у пізнанні нового, працьовитість;

Тип уроку : засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою перевіркою та обговоренням

Варіант 1

Варіант 2

1) Опівночі температура повітря була +6 °С. До 8 години температура підвищувалася рівномірно на 0,5 °С за кожну годину

1) Опівночі температура повітря була -4 °С. До 7 години температура знижувалася рівномірно на 2 °С за

кожну годину

А) Запишіть формулу, яка виражає зміну температури повітря (у) залежно від зміни часу (x);

Б) побудуйте графік залежності температури від часу;

В) знайдіть за допомогою графіка температуру повітря: о 2 годині, о 6 годині; о 7 годині

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення функції. Аргумент та значення функції.

2. Способи задання функції:

1) аналітичний; 2) табличний; 3) описовий; 4) графічний.

3. Приклади задання функцій різними способами:

______________________________________________________

______________________________________________________

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

Задайте формулою функцію, задану описово:

1) значення функції дорівнюють значенням аргументу;

2) значення функції удвічі менші від значень аргументу;

3) значення функції на 1 більші, ніж подвоєні значення аргументу.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання усних вправ

1) Авіапасажири сидять у кріслах авіалайнера. Нехай X – множина пасажирів, Y – множина крісел. Чи є відповідність між множинами X і Y функцією, якщо:

А) кожен пасажир сидить на своєму місці й усі місця зайняті;

Б) кожен пасажир сидить на своєму місці й одне місце вільне;

В) на одному місці сидять два пасажири (наприклад, мати з дитиною);

Г) один пасажир сидить одразу на двох місцях?

2) Функцію задано: формулою f(х) = 2х +1;

Таблицею

Х

-2

-1

0

1

2

Y

-3

-1

1

3

5

Описово: значення функції дорівнює подвоєному аргументу, збільшеному на 1;

Графічно:

ФУНКЦІЯ. СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЇ

А) У кожному з випадків знайдіть f(-2); f(0); f(0,5); f(2); f(3). Чи у всіх випадках можна виконати це завдання?

Б) У яких випадках задано одну й ту саму функцію?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть значення функції, що відповідають значенням аргументу -4; 0; 6, якщо:

ФУНКЦІЯ. СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЇ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФУНКЦІЯ. СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЇ - Плани-конспекти уроків по математиці