Функція

Функція – (лат. function – виконання, здійснення) – 1) зовнішній вияв якісних і сутнісних властивостей об’єкта у системі відносин. Так, сутність грошей виявляється в 5 основних функціях; 2) відношення двох і більше об’єктів або залежність одного з них від іншого (в т. ч. одного явища від іншого), за яких зміна одного з них зумовлює зміну іншого (або залежність змінної від певної величини, аргумента); 3) взаємовідносини між різними об’єктами, явищами, процесами – з’ясування залежностей між ними; 4) роль певного економічного або соціального інституту, їх призначення; 5) обов’язки окремого суб’єкта або групи суб’єктів, коло їх діяльності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Функція - Економічний словник