Гарантії для виборних профспілкових працівників

Гарантії для виборних профспілкових працівників – права виборних профспілкових працівників, які встановлює і забезпечує держава. Відповідно до ст. 118 Кодексу законів про працю України, працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх на виборні посади в профспілкових організаціях, надається після закінчення їхніх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а за відсутності такої – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Згідно

із ст. 252 КЗпП України до працівників, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої роботи, не можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення без попередньої згоди органу, членами якого вони є, до керівників профспілкових органів у підрозділах підприємства – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу на підприємстві, а до керівників профспілкових органів на підприємстві і профорганізаторів – відповідного профспілкового об’єднання. Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу осіб, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від роботи,
допускається з дотриманням загального порядку звільнення і, крім того, лише за попередньою згодою профспілкового органу, членами якого вони є. Для звільнення голови і членів профспілкових органів на підприємстві необхідна згода також відповідного об’єднання профспілок. Звільнення профспілкових організаторів і профгрупоргів з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за згодою органу профспілкового об’єднання. Члени виборних профспілкових органів, не звільнені від роботи, мають право на вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час їхнього профспілкового навчання. Умови і тривалість вільного від роботи часу визначаються в колективному договорі. Час перебування членів виборних профспілкових органів на з’їздах і конференціях оплачується за рахунок коштів профспілки. На цей час воші звільняються від роботи. Зазначене торкається також роботи пленумів, президій та інших керівних органів профспілок. Працівники, які обиралися до складу профспілкових органів, не можуть бути звільнені з роботи за ініціативою власника або уповноваженого ним органу протягом двох років після закінчення їхніх виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення, наприклад, за порушення трудової дисципліни. У такому разі звільнення можливе з дотриманням додаткових гарантій, передбачених законодавством для виборних профспілкових працівників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гарантії для виборних профспілкових працівників - Довідник з правознавства