Гарантії та компенсації трудові

Гарантії та компенсації трудові – правові засоби гарантування працівникам здійснення трудових прав, забезпечених чинним законодавством. Для окремих категорій працівників, наприклад неповнолітніх, жінок, трудове законодавство встановлює посилені гарантії. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або в інших громадян. Чинне законодавство передбачає гарантії при прийнятті на роботу, переведенні на іншу роботу та звільненні з роботи. Забороняється переведення

на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без згоди працівника, звільнення з роботи без підстав, зазначених у законі. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за попередньою згодою комітету профспілки. Трудове законодавство передбачає для працівників певні гарантії, спрямовані на збереження визначених умов праці, Так, згідно із ст. 118, 119 КЗпП України гарантується збереження місця роботи або посади при обранні працівника на виборну посаду, а також місця роботи (посади), середнього заробітку за час, коли він не працював з причин, що за законом
визнаються поважними. Трудові гарантії та пільги встановлено для працівників, яких залучають до виконання обов’язків, передбачених Законом України “Про загальний військовий обов’язок”. При направленні працівників на курси підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада.) і проводяться виплати, передбачені законодавством (ст. 122 КЗпП України). Встановлено гарантії, що охороняють заробітну плату від незаконних відрахувань. Певні гарантії встановлено щодо матеріальної відповідальності працівників. Норми трудового права передбачають компенсаційні виплати на відшкодування працівникам матеріальних витрат у зв’язку з виконанням ними трудових обов’язків тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гарантії та компенсації трудові - Довідник з правознавства