ГАЗ

Екологія – охорона природи

ГАЗ – стан речовини, в якому кінетична енергія теплового руху його частин (молекул, атомів, йонів) значно переважає потенційну енергію взаємодії між ними. В результаті частинки рухаються вільно, рівномірно заповнюючи весь наданий їм об’єм. Серед загальної маси викидів в атмосферу гази займають 90 %. За походженням їх можна поділити на природні (ті, що з’являються внаслідок природного колообігу речовин) і штучні (внаслідок практичної діяльності людини), за дією на організми, довкілля, матеріальні цінності – на позитивні й негативні. Періодично значна кількість різних газів (вуглекислий Г., оксид вуглецю, сірчистий Г., сірководень, похідні азоту – оксиди, діоксиди, аміак, сполуки фтору, хлору, метан, вуглеводні та ін.) надходять в атмосферу з діючих вулканів, гейзерів, під час лісових і степових пожеж, при спалюванні викопного палива.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГАЗ - Довідник з екології