ГЕОФІЗИКА

Екологія – охорона природи

ГЕОФІЗИКА – комплекс фіз. наук, що вивчають фіз. будову Землі, її властивості та процеси, які відбуваються в твердій (літосфера), рідкій (гідросфера) і газоподібній (атмосфера) оболонках планети під впливом внутр. сил Землі і косм. тіл.


ГЕОФІЗИКА - Довідник з екології