Географічна карта

ПЛАН І КАРТА
&16. Географічна карта

Пригадай! Що таке глобус? Що називають екватором? На які півкулі розділяє Землю екватор?

Тобі відомо, що глобус – це модель Землі. Як і план, він має масштаб. Земна поверхня на глобусі зменшена в мільйони разів, через це на ньому за допомогою умовних знаків позначають лише найважливіші об’єкти Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки й міста.

Поміркуй! Чи зручно користуватися глобусом під час подорожі?

Глобус не завжди зручно брати із собою в дорогу, тому

пілоти, капітани кораблів, водії, геологи, туристи користуються географічними картами.

Географічна карта – зменшене в багато разів зображення на папері всієї поверхні земної кулі або окремих її частин за допомогою масштабу й умовних знаків.

Карти бувають різні, і кожна має свою назву. На одних зображена вся поверхня Землі, на інших – окрема частина світу, материк, країна, область або район. Є політичні карти, на яких позначають держави з їх столицями, карти грунтів чи природних зон певної частини світу. Карти, на яких нанесено гори й рівнини, океани й моря, річки й озера та інші природні об’єкти, називають

фізичними картами.

На будь-якій карті і на глобусі є тонкі блакитні лінії: паралелі, що вказують напрям захід – схід, і меридіани, які вказують напрям північ – південь. Ці лінії уявні, тому що насправді на поверхні Землі їх немає.

Якщо ж ти уявно поділиш глобус по меридіану на дві частини, то отримаєш дві півкулі. Зображення поверхні утворених півкуль на папері є фізичною картою півкуль: Західної і Східної.

Розглянь фізичну карту півкуль (на форзаці). Знайди і покажи на ній: Західну та Східну півкулі Землі; Північний і Південний полюси; екватор; Північну і Південну півкулі; меридіани й паралелі.

Кожна карта має свій масштаб. Він показує, у скільки разів зменшено дійсні відстані на карті.

Уважно розглянь фізичну карту півкуль та фізичну карту України (на форзацах). На якій карті зображено більшу територію земної поверхні? Порівняй масштаби обох карт. У якої карти він більший? На якій із цих карт зображено більше об’єктів? Чому?

Чим більша територія поверхні Землі зображена на карті, тим менший її масштаб і тим менше на ній об’єктів. Адже 1 см на карті означає десятки, сотні або й тисячі кілометрів на місцевості.

Щоб зрозуміти зображення на карті, потрібно навчитися читати умовні знаки – різні за формою, розміром і кольором символи.

Розглянь умовні знаки на фізичній карті півкуль (на форзаці). Що вони означають? Яким кольором на карті позначено суходіл, а яким – водойми?

На фізичній карті рівнини позначають зеленим і жовтим кольорами, гори – коричневим, моря й озера – блакитно-синім, річки – лініями блакитного кольору різної товщини. Інтенсивність кольору на карті вказує на висоту гір та глибину водойм. Так, найвищі гори позначено темно-коричневим кольором, найглибші місця у водоймах – насиченим синім, а наймілкіші – світло-голубим.

Географічна карта, фізична карта, паралелі, меридіани.

По міркуйте! Порівняйте глобус і фізичну карту півкуль. Чим вони подібні? Чим відрізняються?

Обговоріть! Яке значення мають географічні карти в житті та господарській діяльності людини?

Перевір свої знання

1. Що таке географічна карта? Які карти називають фізичними?

2. Що можна розповісти про місцевість за фізичною картою?

3. Що показує масштаб карти?

4. Дмитрик і Наталочка стверджують, що карта – джерело важливих знань про поверхню Землі. Чи погоджуєшся ти з думкою дітей? Чому?

Підсумуємо разом

Географічна карта – це зменшене в багато разів зображення на папері всієї поверхні земної кулі або окремих її частин за допомогою масштабу й умовних знаків. Масштаб показує, у скільки разів зменшено дійсні відстані на карті. Географічні карти, на яких умовно зображено гори й рівнини, океани й моря, річки й озера та інші природні об’єкти, називають фізичними.

Практична робота. Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу

Робота з картою

1. Уважно розглянь фізичну карту України (на форзаці). Прочитай масштаб карти і поясни, на що він указує.

2. Які умовні знаки є на карті? Що вони означають?

3. Знайди на карті столицю України – місто Київ. Визнач, у якому напрямі від Києва знаходиться місцевість, де ти живеш.

4. Використовуючи масштаб карти, визнач відстань від Києва до Львова.

Робота з планом

1. Розглянь план центральної частини Києва (мал. 34). Які умовні знаки використано на плані та який його масштаб?

2. За допомогою умовних знаків розкажи про зображену на плані частину міста.

3. Знайди вулицю Хрещатик. Використовуючи масштаб плану, визнач відстань від Хрещатика до музею.

4. Покажи на плані консерваторію і готель. У якому напрямку від вулиці Хрещатик знаходиться кожен із цих об’єктів?

УМОВНІ ЗНАКИ

Географічна карта

Мал. 34. План центральної частини міста Київ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Географічна карта - Натурологія