Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ
ТЕМА 2. Південна Америка

ПІВДЕННА АМЕРИКА займає південну частину Західної півкулі Землі. Континент ізольований від інших. Його географічне положення дещо подібне до Африки й Австралії. Це найвологіший на Землі материк, який має різноманітний рельєф – від великих низовин до високих гір. Географічними особливостями континенту є найповноводніша річка світу, найвищий вулкан і водоспад, найсухіша пустеля, найменший птах і найкровожерливіша риба.

Площа материка з прилеглими островами становить

17,8 млн км2. Це дуже віддалений материк із своєрідними природними умовами й ресурсами. У Південній Америці живе багато українців, переважно на півдні Бразилії та в Аргентині.

Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка

& 19. Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка

Пригадайте:

1. Де знаходиться материк Південна Америка?

2. Якими океанами він омивається?

3. Порівняйте Південну Америку з Африкою. Чим вони подібні, а чим відрізняються?

Географічне положення. Форма материка нагадує трикутник. Його крайня північна точка – мис Гальїнас, крайня південна точка – мис Фроуерд, крайньою

східною точкою є мис Кабу-Бранку, а західною точкою – мис Паріньяс (мал. 49, с. 78).

– Знайдіть на фізичній карті атласу крайні точки материка.

Материк має значну протяжність із півночі на південь. Найбільшої ширини досягає по паралелі 5° пд. ш. Він перетинається екватором у північній частині, тому на значній його території випадає багато опадів. Материк розміщений у Західній півкулі, тобто на захід від нульового меридіана. Зі сходу його омивають води Атлантичного океану, а із заходу – Тихого.

Берегова лінія континенту слабо розчленована. Океани мають незначний уплив на весь материк, переважно на прибережні райони, хоча на сході вздовж материка зосереджуються дві теплі течії: Гвіанська та Бразильська, а на заході – холодна Перуанська течія. Поблизу континенту знаходиться мало островів. На сході трапляються невеликі півострови й затоки. У глиб материка глибоко заходить затока Ла-Плата. Вона зливається з широким гирлом річки Парани. Великий архіпелаг островів Вогняна Земля знаходиться на півдні та відокремлюється від материкаМагеллановою протокою. Північніше знаходяться Фолклендські (Мальвінські) острови. Карибське море омиває північні береги материка.

Крайня острівна точка Південної Америки – мис Горн – знаходиться на березі найширшої у світі протоки Дрейка, якою материк відокремлюється від Антарктиди. Панамський перешийок з’єднує Південну Америку з Північною, які разом утворюють одну частину світу – Америку. Судноплавний Панамський канал було прокладено через перешийок на початку XX ст. Він сполучив Тихий океан з Атлантичним. Саме Панамський канал є умовною межею між материками.

– Здійсніть уявну мандрівку за фізичною картою атласу й визначте розміщення основних об’єктів берегової лінії материка.

Дослідження та освоєння материка. У 1492 р. експедиція Христофора Колумба висадилася на землях, які були пізніше названі Великими Антильськими та Багамськими островами. Мореплавець був переконаний, що дістався західним шляхом до Індії. Під час першого й другого плавання X. Колумб побував лише на островах Карибського моря й тільки під час третього, у 1498 p., висадився на берег Південної Америки навпроти острова Тринідад.

На початку XVI ст. в експедиції взяв участь італієць Америго Веспуччі. Він описав відкриті землі, які значно відрізнялися від Європи природою, народами й культурою, і дійшов висновку, що X. Колумб досягнув не Індії, а невідомого великого нового суходолу. На картах цей суходіл стали називати Землею Америго – Америка.

Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка

Мал. 49. Фізична карта Південної Америки

Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка

Александер Гумбольдт

Спочатку так позначали Південну Америку, а пізніше назва поширилась і на Північну. Натомість ім’я Колумба відтворилося лише в назві однієї країни Південної Америки (Колумбія) у XIX ст.

Відкриття Америки стало значною подією, проте було затьмарене колонізацією. За X. Колумбом у пошуках нових земель і багатств з Європи рушили завойовники. їхні походи супроводжувалися винищенням і поневоленням народів Південної Америки, спустошенням і пограбуванням земель. Під час колонізації материка відбувалося й географічне вивчення нових земель – були відкриті та нанесені на карту узбережжя, здійснені перші переходи суходолом.

На рубежі XVIII-XIX ст. до Південної Америки здійснив експедицію німецький учений Александер Гумбольдт. Метою його подорожей було вивчення природи та населення материка. Він описав природу, створив першу геологічну карту материка, зібрав гербарій із 12 тис. рослин. Однак найголовнішою заслугою було те, що вчений намагався пояснити природні явища материка. Майже 20 років він опрацьовував матеріали мандрівок, результатом яких стала 30-томна праця “Мандрівки тропічними областями Нового Світу, здійснені в 1799-1804 pp.”. Наукове значення цієї праці виявилося таким вагомим, що А. Гумбольдта почали називати другим Колумбом, а його дослідження – другим відкриттям Америки.

Чарльз Дарвін – англійський натураліст і мандрівник – дослідив узбережжя Південної Америки, зібрав величезну кількість колекцій рослин і тварин. Під час дослідження материка вчений розробив основу еволюційної теорії розвитку органічного світу на Землі.

Український і російський ботанік Микола Вавилов у 1932-1933 pp. під час своїх експедицій установив походження деяких культурних рослин, батьківщиною яких виявилася Південна Америка.

Подальше вивчення материка активно розпочалось у XX ст. Багато вчених із різних країн світу досліджували внутрішні райони Амазонської низовини, збирали відомості про геологічну будову, клімат, рослинність і тваринний світ Південної Америки.

Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка

Микола Вавилов

Практична робота 5

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Південної Америки

Позначте на контурній карті, користуючись атласом.

Миси: Гальїнас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн;

Море Карибське;

Затока Ла-Плата;

Протоки: Магелланова, Дрейка;

Острови: Вогняна Земля, Фолклендські.

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйте особливості географічного положення Південної Америки.

2. У чому особливості берегової лінії Південної Америки?

3. Розкажіть, як відбувалося відкриття та вивчення материка.

4. Назвіть імена відомих учених, які досліджували природу Південної Америки.

Працюємо з картою та атласом

Здійсніть уявну подорож уздовж берегів материка, користуючись фізичною картою Південної Америки. Складіть опис берегової лінії, зробіть висновки про її характер, поясніть причини.

Сторінка дослідника

Дослідіть, що пільного й відмінного в географічному положенні Південної Америки й Африки. Природа якого з цих материків повинна бути більш різноманітною?

Цікавий факт

Українці зробили вагомий внесок у розвиток землеробства та культуру ведення сільського господарства в Бразилії та Аргентині. Вони активно освоювали цілинні землі цих країн. У країнах Південної Америки впродовж більш як столітнього перебування українці створювали громади.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка - Географія