Геологічна будова. Рельєф. Клімат материка

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 4. Антарктида

§37 Геологічна будова. Рельєф. Клімат материка

Пригадайте

Що таке Гондвана?

У якому кліматичному поясі розташовані полярні області Землі?

Геологічна будова. Антарктида, як і решта материків Південної півкулі, у своїй основі має давню платформу та області складчас­тості. Антарктична платформа є одним із уламків давнього материка Гондвани. (Які ще платформи входили до її складу?) Платформа, що остаточно сформувалася в палеозойську еру, пізніше зазнала тектонічних розломів. У результаті

значна її частина піднялася. Складчасті області материка, переважно на Антарктичному півост­рові та вздовж західної окраїни платформи, належать до герцинської та альпійської областей складчастості. Вони утворені метаморфічни­ми та вулканічними гірськими породами.

Незвичайний рельєф Антарктиди. Поверхня материка складаєть­ся ніби з двох поверхів: зверху – льодовиковий, знизу – корінний, сформований гірськими породами земної кори (мал. 134). Зверху ма­терик укритий велетенським куполоподібним льодовиковим щитом. Середня його висота становить 2040 м, що приблизно дорівнює висоті Говерли – найвищої вершини

Українських Карпат. Завдяки саме льо­довику Антарктида є найвищим материком на Землі.

У центральній, підвищеній, частині товща льодовика перевищує 4000 м. Льодовиковий покрив материка утворився дуже давно, близь­ко 20 млн років тому. За шарами льоду можна, ніби за часописом, вивчати історію розвитку льодяного континенту.

Під крижаним щитом материка є великі рівнини, гірські хребти, западини. Середня висота підльодовикової поверхні Антарктиди ста­новить 410 м. Значна частина підльодовикової поверхні під тиском льодовикової товщі розташована нижче рівня моря (-2341 м).

Через усю Антарктиду від моря Ведделла до моря Росса простя­гаються майже на 4000 км Трансантарктичні гори (мал. 135) – своєрідне продовження Анд Пів­денної Америки. Вони склада­ються з кількох хребтів з перева­жаючими висотами 2000-3000 м.

Геологічна будова. Рельєф. Клімат материка

Мал. 134. Профіль рельєфу материка

Геологічна будова. Рельєф. Клімат материка

Мал. 135. Трансантарктичні гори

Найвища точка розташована в масиві Вінсон – 5140 м. Гори по­діляють материк на Західну та Східну Антарктиду.

Потужний льодовиковий по­крив Західної Антарктиди пору­шується численними хребтами.

Один із них увінчаний діючим вулканом Еребус. У Східній, пере­важно рівнинній, Антарктиді льодовиковий щит досягає максималь­ної товщини. Він обривається уступом до моря, утворюючи шельфові льодовики. Спираючись нижньою частиною на антарктичний шельф, вони ніби зливаються в єдине ціле з льодовиковим щитом материка. Найбільший у світі шельфовий льодовик утворився в морі Росса. Ширина льодовика становить 800 км, довжина – 1100 км. Льодовики Антарктиди безперервно рухаються, поступово сповзаючи в океан із швидкістю близько 1 км на рік.

Антарктида – найхолодніший материк на Землі. На внутрішньо­материковій станції “Восток” (Росія) зареєстрована найнижча на Землі температура: -89,2 °С. (Знайдіть цю станцію на малюнку 130.) Така вкрай низька температура пов’язана з тим, що станція віддале­на від усіх океанів і розташована на значній висоті – 3488 м. Це місце на планеті вважають Полюсом холоду.

Нам, жителям помірних широт, важко уявити низькі температури в Антарктиді. Тільки тут гас можна різати, мов мармелад, і в ньому гасити полум’я. Сталеві вироби на морозі стають крихкими, ніби скло. Достатньо кілька хвилин подихати взимку без маски лютим антарктичним повітрям, і людина дістає запалення легенів.

Основна причина винятково суворого клімату – зледеніння. Висо­ка здатність снігу й льоду відбивати сонячну енергію та довга поляр­на ніч спричиняють значне охолодження материка. Унаслідок цього у внутрішніх районах Антарктиди утворюється область постійного дуже високого тиску. Тому тут переважає антицикло­нальна безхмарна та без опадів погода. Звідси холодне повітря безпе­рервно стікає до країв континенту. Формуються так звані стокові вітри. Вони іноді досягають ураганної сили, розвиваючи швидкість близько 200 км/год. При цьому людина буквально може лежати на повітряному потоці.

На узбережжі материка значно тепліше, ніж у центрі (мал. 136). Січневі температури становлять у середньому 0 °С. Це пов’язано з циклонічною діяльністю, яка активізується взимку. Іноді циклонічні вихори просуваються в глиб материка. їхнє вторгнення супрово­джується штормовими вітрами і снігопадами.

Геологічна будова. Рельєф. Клімат материка

Полюс вітрів Землі. Узбережжя Антарктиди в районі станції Російська називають полюсом вітрів. За рік тут буває 176 днів з вітра­ми, швидкість яких перевищує 30 м/с. Вітри такої сили руйнують усе на своєму шляху, заносять снігом будівлі, розривають антени, а каміння, що переноситься вітром, вибиває шибки.

Маючи величезну кількість прісної води, що міститься в льодови­ковому покриві, Антарктида є пустелею. Адже води в рідкому стані тут майже не буває: опадів випадає мало і переважно у вигляді снігу. Вологість повітря на материку подекуди нижча, ніж у найжаркіших пустелях земної кулі.

Практичне завдання

За малюнком 136 визначте середні липневі (зимові) та січневі (літні) температури повітря, а також кількість опадів на узбережжі та у внутрішніх районах материка.

Антарктида майже повністю лежить у полярному кліматичному поясі з характерним антарктичним типом клімату. Лише північна частина Антарктичного півострова заходить у помірний пояс.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка

Позначте на контурній карті Трансантарктичні гори та вулкан Еребус.

ПІДСУМКИ

У рельєфі Антарктиди існує ніби два поверхи – льодовиковий і корінний, підльодовиковий.

Льодовиковий покрив і тривала полярна ніч є основними причи­нами формування суворого клімату, а дуже низька температура й незначна кількість опадів – головні особливості антарктичного типу клімату материка.

Запитання і завдання для самоперевірки

Поясніть вислів “Антарктида – материк вічного холоду”.

На континенті багато різних полюсів. Знайдіть їх на карті й по­ясніть, чому вони так називаються.

Розкажіть про рельєф Антарктиди, використавши такі ключові слова: платформа, складчастість, рівнина, гори, льодовиковий по­крив, вулкан, корінні породи, середня висота, максимальна висота.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Геологічна будова. Рельєф. Клімат материка - Географія