ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК 42. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Навчальна мета: формувати знання про геологічну будову, рельєф, закономірності поширення корисних копалин Північної Америки; сприяти розумінню ролі вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати основні форми рельєфу материка, порівнювати рельєф Північної та Південної Америки.

Обладнання: фізична карта Північної Америки, фізична карта Південної Америки, підручники, атласи, шаблони,

контурні карти.

Основні поняття: геологічна будова, платформа, щит, область складчастості, вулкан, землетрус, низовина, височина, плоскогір’я, гори, каньйон, корисні копалини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Закінчіть речення.

– Сукупність нерівностей земної поверхні називають…

– Формування рельєфу здійснюється під впливом.

– До основних форм рельєфу суходолу відносять.

– Стійкі, вирівняні ділянки земної кори називають.

– Області на межах літосферних плит називаються.

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності

Наступним етапом дослідження материка за планом є вивчення особливостей його рельєфу та закономірностей поширення корисних копалин. Вже перший погляд на фізичну карту Північної Америки дає можливість зробити припущення про різноманітність та контрастність основних форм рельєфу, багатство різними видами корисних копалин. Але будь-яке припущення потребує доказів. Для їх знаходження потрібно дізнатися про геологічну будову материка та інші процеси, які впливають на формування рельєфу та корисних копалин.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Геологічний розвиток материка

Найдавніші ділянки земної кори Північної Америки належать до Північноамериканської платформи, яка займає північну і центральну частини материка. У результаті розломів від платформи відокремився острів Гренландія. А на крайній півночі ділянки платформи прогнулися під масою льодовика і були частково затоплені водою, що призвело до утворення Канадського Арктичного архіпелагу. На північному сході платформи давні кристалічні породи виходять на поверхню у вигляді Канадського щита, південніше фундамент платформи йде на значну глибину, і на ньому лежать різноманітні товщі осадових порід континентального і морського походження. У палеозої на півдні материка почалося формування фундаменту молодої платформи. На заході і сході сформувалися пояси складчастості.

2. Формування рельєфу

Знаходження відповідності між тектонічними структурами материка та розміщенням основних форм рельєфу. Робота з картою. Позначення їх на шаблоні в зошиті.

Платформам відповідають різні за висотою рівнини, областям складчастості – гори. За будовою поверхні на материку можна виділити три частини: північну і центральну, зайняту рівнинами, на сході розташовані гори Аппалачі, а на заході – гірська система Кордільєр.

Рівнини материка сформувалися на платформах і займають 2/3 поверхні. Канадському щиту відповідає Лаврентійська височина. На південь від неї простягаються Центральні рівнини із середніми висотами 200-300 м, що поступово переходять у Міссісіпську низовину, утворену річковими наносами. На захід від Центральних рівнин уздовж Кордільєр широкою смугою понад 400 км простягнулися Великі рівнини. Їхня поверхня, порізана річковими долинами й уступами на окремі масиви і плато, піднімається східчасто на захід до гір, де досягає висоти 1200-1700 м.

Уся західна частина Північної Америки вздовж тихоокеанського узбережжя належить до гірської системи Кордільєр (протяжність 9 тис. км, найвища відмітка г. Мак-Кінлі 6194 м). Діючі вулкани – Орісаба (5700 м), Попокатепетль (5452 м), Коліма (3846 м) та ін.

Гори Аппалачі на сході материка складаються із середньовисотних хребтів, плоскогір’їв і плато. Мають положисті схили, округлі вершини. Вища точка – гора Мітчелл (2037 м).

На формування рельєфу Північної Америки помітно вплинули зовнішні процеси (зледеніння, карст, річкова ерозія, вивітрювання).

Завдання. Порівняти рельєф Північної та Південної Америки за фізичними картами.

Ознаки схожості

Ознаки відмінності

3. Корисні копалини

Північна Америка дуже багата на корисні копалини. Їх розміщення тісно пов’язане з геологічною будовою материка. У місцях виходу на поверхню кристалічних порід давньої платформи та в Кордільєрах зосереджені родовища залізних, уранових, мідних, нікелевих руд, золота, срібла. З осадовими породами чохла платформи пов’язані поклади нафти й газу. Найбільш багаті нафтогазоносні райони, розташовані на узбережжі й шельфі Мексиканської затоки, Північного Льодовитого океану, на Великих рівнинах, на Алясці. В Аппалачах зосереджені великі запаси кам’яного вугілля. На півострові Флорида є багаті поклади фосфоритів.

V. закріплення вивченого матеріалу

– У чому полягають особливості геологічного розвитку території материка?

– Які форми рельєфу відповідають платформним частинам материка?

– Які процеси стали причиною формування гір у східній частині материка?

– Чим обумовлене утворення грандіозної області складчастості на заході материка? Які процеси свідчать про продовження там складкоутворення?

– У чому полягає роль зовнішніх процесів у формуванні рельєфу Північної Америки?

– Якими причинами обумовлені розмаїтість і контрастність форм рельєфу Північної Америки?

– Чим пояснюється розмаїтість корисних копалин Північної Америки?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Позначити на контурній карті основні форми рельєфу Північної Америки.

– Використовуючи додаткові джерела, підготувати повідомлення про унікальні природні об’єкти Північної Америки – Великий Каньйон Колорадо, Флінт-Мамонтову печеру, Єллоустонське вулканічне плато.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ - Плани-конспекти уроків по географії