Гідденс Ентоні

Політологічний словник

Гідденс Ентоні (нар. 1938) – відомий англійський соціолог і політолог, автор “теорії структуризації”. На його думку, політична “система” і “структура”, з одного боку, та індивіди і групи, що беруть участь у політиці, – з другого, взаємно контролюють одні одних у процесі суспільної практики.

Вважає, що політичні інститути – це певні “віртуальні” структури, пов’язані нормами і ресурсами. Він вирізняє два типи ресурсів: алокативні, зумовлені механізмами економіки, і “авторитарні”, пов’язані з політикою і безпосереднім домінуванням одних людей над іншими.

М. Головатий


Гідденс Ентоні - Довідник з політології