ГІДРОМОНІТОР

Екологія – охорона природи

ГІДРОМОНІТОР – апарат для створення і спрямування компактного потужного струменя води. Г. застосовують для розмивання гір. порід, грунтів тощо.


ГІДРОМОНІТОР - Довідник з екології