ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

Формули й таблиці

ФІЗИКА

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

Тиск

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

P – тиск, ;

F – модуль сили, ;

S – площа поверхні, .

Тиск рідини на дно посудини

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

ρ – густина рідини, ;

G – прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2;

H – висота стовпа рідини, .

Густина

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

M – маса тіла, ;

V – об’єм тіла, .

Сполучені посудини

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

H1,2 – висоти

стовпів рідин, ,

ρ1,2 – густина рідин, .

Закон Архімеда

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

FA – сила Архімеда, ;

ρр – густина рідини або газу;

VT – об’єм зануреного тіла;

Vp – об’єм витісненої рідини.

Атмосферний тиск

РА =101 кПа = 105 Па

Повітроплавання

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

Fпід – під’ємна сила, ;

MKg – вага кулі, .

Рівняння Бернуллі

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

ρgh – гідростатичний тиск;

ρυ2/2 – гідродинамічний тиск;

Р – тиск, ;

υ – швидкість течії рідини, ;

H – висота, .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА - Формули й таблиці