Гіпотеза

Гіпотеза (гр. hipothesis – основа, припущення) – науково обгрунтоване припущення, що висувається для нового пояснення економічних явищ і процесів (їх сутності, тенденцій розвитку тощо) та їх передбачення. Першим етапом обгрунтування Г. є припущення, необхідне для з’ясування економічної сутності нових явищ через нестачу фактів для цього або їх відсутність. Потрібний час, а отже, нові факти, ідеї, концепції та ін., щоб дійти висновку про перетворення Г. на теорію (див. Теорія). Якщо Г. перетвориться на нову теорію, попередню теорію необхідно переосмислити, виявити в ній конструктивні аспекти (а не цілком відкинути), що відповідає вимогам закону заперечення заперечення у його гносеологічній функції. Розрізняють Г. як метод розвитку наукових знань (що передбачає наступну експериментальну перевірку) і як новий структурний елемент наукової теорії, що сприяє раціональнішому веденню наукових пошуків та засобів їх здійснення. У процесі обгрунтування й розвитку теорії доцільно висувати декілька допоміжних Г., Г. не підтверджена фактами, перетворюється у фікцію.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гіпотеза - Економічний словник