Гірниче право

Гірниче право – підгалузь екологічного права України. Основу Г. п. становлять правові норми щодо власності (надра є виключною власністю народу України і надаються тільки в користування), державного фонду надр і державного фонду родовищ корисних копалин, прав і обов’язків користувачів надр, а також правові норми, що визначають види корисних копалин, повноваження державних органів щодо ведення кадастру родовищ і виявлення корисних копалин, розробки державного балансу і проведення експертизи запасів корисних копалин тощо. Окремі правові інститути складають правові норми щодо користування надрами, їхнього геологічного вивчення, охорони, плати за користування ними, здійснення контролю і нагляду у цій сфері, вирішення спорів і застосування відповідальності у галузі охорони й використання надр.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гірниче право - Довідник з правознавства