Гласність судового розгляду

Гласність судового розгляду – один із основних принципів судового розгляду справ, який полягає в тому, що розгляд кримінальних і цивільних справ у всіх судах провадиться у відкритих для всіх громадян засіданнях суду, а засоби масової інформації можуть вільно висвітлювати хід і результати цих засідань. Г. с. р. визначена ст. 155 Конституції України та процесуальними кодексами. Ст. 20 КПК і ст. 10 ЦПК встановлюють вичерпні винятки з принципу Г. с. р. Закритий судовий розгляд з дотриманням усіх правил судочинства провадиться в тому разі, коли цього

вимагають інтереси охорони державної таємниці. Крім того, закритий судовий розгляд допускається у справах про злочини осіб, які не досягли 16 річного віку, в справах про статеві злочини, а також з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні стосунки осіб, які беруть участь у справі; у випадках, коли цього вимагають інтереси безпеки потерпілого, свідка, інших осіб, які беруть участь у справі, а також членів їхніх сімей чи близьких родичів. Про розгляд справи (або частини її) в закритому засіданні суд виносить постанову або ухвалу. Вироки судів оголошуються прилюдно.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гласність судового розгляду - Довідник з правознавства