ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ

Культурологічний словник

ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ – напрями психології, за якими вирішальне значення у поведінці надавалось глибинним, неусвідомленим самою людиною спонукам і установкам.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ - Культурологічний словник