Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі

У наголошених складах усі голосні вимовляються чітко і на письмі передаються відповідними літерами. Наприклад: кн жка – книжка, л Бідь – лебідь, м Ре – море, л То – літо.

В українській мові також чітко вимовляються голосні і в ненаголошених складах: , , .

Виняток становлять ненаголошені, , що у вимові взаємонаближаються (Дж Р Ло’, П Ріг, М Нулий), а також звук, який у вимові наближається до перед наголошеним складом з або : К ЖуٰХ, Р ЗуٰМний, С Біٰ.

Звук в наголошеному і ненаголошеному складах не наближається до : К Піти, к Сіль, буд Льник.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі - Довідник з української мови