Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг

Урок 84

Тема. Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу).

Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг

Мета: з’ясувати спосіб творення голосних звуків і позначення їх на письмі буквами я, ю, є, ї; сформувати вміння визначати кількість складів за кількістю голосних звуків; вчити правильно переносити із рядка в рядок слова з буквосполученням йо; навчити правильно вимовляти й писати слова обрій, горизонт, виднокруг.

ХІД

УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 87)

Прочитайте записані за алфавітом утворені слова з коренями – чер-, – дит-, – дуб-, – чит-.

– Які ви склали з ними речення?

2. Хвилинка чистопису

А е и і о у я ю є ї

– Запишіть буквений ряд. Скільки тут букв? (Десять)

– Що ви знаєте про них? (Позначають голосні звуки)

– Доберіть слова, щоб написані букви позначали наголошені звуки. (Сосна, небо, риба, літо, озеро, суп, яблуко, юшка, Єва, їжа)

– Назвіть наголошені звуки.

– Скільки тут різних звуків? (Шість)

– Ви,

напевно, здогадалися, що це всі голосні звуки української мови.

III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

– Ще в 1 класі ми знайомилися з голосними звуками української мови і буквами, що їх позначають. Таких звуків, дійсно, шість, а букв – десять. Сьогодні ж ми з’ясуємо, коли букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а коли – один, як переносити слова з буквосполученням йо, як правильно писати слова виднокруг, горизонт та обрій і що вони означають.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективне складання звукових моделей слів. Пошукова робота

– Складіть звукові моделі слів, виходячи до дошки ланцюжком.

Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг

– Розгляньте слова першого рядка і скажіть, яка літера повторюється. (Літера я)

– Які звуки вона позначає в цих словах? ([а], [йа], [йа])

– А чим цікавий другий рядок? (У словах повторюється літера ю, яка позначає звуки [у], [йу], [йу].)

– А в третьому? (Літера є позначає звуки [е], [йе], [йе].)

– Що ви помітили? (У першому стовпчику літери я, ю, є позначають один звук, а в другому і третьому – по два.)

– Пильно придивіться, коли так відбувається. (Я, ю, є позначають два звуки, коли стоять на початку слова або після голосного.)

– Правильно, діти. Інакше кажучи, букви я, ю, є позначають два звуки, якщо стоять на початку складу: чи-та-[йе], сво-[йа], спі-ва-[йу].

– А що ж із четвертим рядком слів? (Там повторюється літера ї, котра завжди позначає два звуки [йі].)

– Отож, літера ї (де б не стояла) – на початку, в середині чи в кінці слова – завжди позначає два звуки – [йі].

2. Колективна робота з підручником (вправа 90)

– Прочитайте слова, протяжно вимовляючи останній голосний звук, і запишіть букву, якою він позначений.

[а] – а

[а] – я

[о] – о

[у] – у

[у] – ю

[е] – е

[е] – е

[и] – и

[і] – і

[і] – ї

– Який висновок можна зробити? (Голосних звуків в українській мові – 6, а букв на їх позначення – 10.)

– Прочитайте правило на с. 41 і запам’ятайте його.

3. Словникова робота

– Чи знайомі вам слова обрій, горизонт, виднокруг?

– Прочитайте їх у рамочці на с. 40.

– Ці три слова означають простір, який постає перед очима. Особливо цікаво спостерігати це на відкритій місцевості, тобто в полі, на морі, коли видно, де нібито земля сходиться з небом.

– Складіть із цими словами речення й запишіть.

– Слова обрій, горизонт і виднокруг… (близькі за значенням).

4. Фізкультхвилинка

5. Коментоване письмо (вправа 96)

– Прочитайте слова. Вимовте всі звуки і назвіть букви.

– Якими буквами позначається сполучення звуків [йо]? (Йо)

– Поділіть слова для переносу. (Ра-йон, Йо-сип, га-йок)

– Наведіть власні приклади. (Бо-йо-вий, ма-йор, га-йо-чок)

– Прочитайте друге правило на с. 42. Запам’ятайте його.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота за варіантами (вправа 97)

– Прочитайте слова і знайдіть ті, які можна пов’язати за змістом. Запишіть утворені словосполучення. Підкресліть буквосполучення йо. (Майорить прапор, підйомний кран, гайові квіти, серйозна розмова)

– Поділіть для переносу слова гайові, серйозна. (Га-йо-ві, сер-йоз-на)

VI. Підсумок уроку

– Скільки голосних звуків в українській мові і які?

– А букв, які позначають ці звуки на письмі? Назвіть їх.

– Коли букви я, ю, є, ї позначають два звуки?

– Яка буква завжди позначає два звуки?

– Як треба переносити слова з буквосполученням йо?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 41, 42; вправа 82.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг - Плани-конспекти уроків по українській мові