Голосні звуки. Позначення їх буквами

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

§3 Голосні звуки. Позначення їх буквами

50. Попрацюйте разом! 1. Вимовте різні голосні звуки.

2. Поміркуйте, чому вони мають таку назву.

3. Порівняйте свої міркування з правилом.

Звуки [a], [о], [у], [а], [и], [і] – голосні, тому що: утворюються за допомогою голосу; під час їх вимови повітря через рот проходить вільно, на натрапляє на перешкоди; ці звуки утворюють склад.

51 . Попрацюйте в групах! 1. Прочитайте текст.

Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Он – схожа на білу троянду. Там он – як корабель

із вітрилами. А на самісінькому обрії – наче рожеве дерево летить над землею. Махає дивним віттям, рідну землю вітає (Юрій Ярмиш).

2. Розкажіть, що ви бачили, коли спостерігали за хмарами.

3. Прочитайте і спишіть виділені слова. Вимовте в них голосні звуки.

52. 1. Прочитай вірш.

Хмарини, хмарини,

Небесні кораблі,

За ними я піснею лину.

Безсмертя достойний

Лиш той на землі,

Хто любить свою Батьківщину.

Володимир Сосюра

Голосні звуки. Позначення їх буквами

2. Побудуй звукові моделі виділених слів.

3. Назви голосні і приголосні звуки у слові любить.

Голосні звуки. Позначення їх буквами

53.1. Прочитай

слова. Протяжно вимов у кожному з них останній голосний звук і запиши букву, якою він позначений.

Весна, сім’я, село, несу, стою, іде, в’є, шпаки, журавлі, гаї.

2. Назви різні голосні звуки, які ти вимовив. Полічи, скільки їх. А скільки букв ти записав? Перевір свої записи за правилом.

В українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами.

Звуки: [а] [о] [у] [е] [и] [і]

Букви: а я о у ю е є и ії

54. 1. Пригадай осінні місяці. Поспілкуйся з батьками і з’ясуй, чому вони мають такі назви. Розкажи про це в класі.

2. Запиши назви осінніх місяців. Назви голосні звуки і букви, які їх позначають.

55. 1. Прочитай слова.

Яків, ялина, Рая, Юрко, шию, Єва, читає, їжак, їде, Київ.

2. Спиши слова і поділи їх дужками знизу на склади за зразком. Вимов склади з буквами я, ю, є, ї. Назви звуки, які ми чуємо і вимовляємо в цих складах.

Голосні звуки. Позначення їх буквами

Букви я, ю, є можуть позначати по два звуки: [йа], [йу], [йе]. Буква ї завжди позначає два звуки – [йі].

56. 1. Попрацюйте разом! Прочитайте вірш спочатку мовчки. Подумайте, які слова треба виділяти голосом. Потім прочитайте його виразно вголос.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

Володимир Сосюра

2. Розкажіть, до чого закликає нас поет. Як він говорить про українську мову?

3. Вимовте голосні звуки, які найчастіше трапляються у словах вірша. Назвіть букви, якими вони позначені.

4. Спишіть вірш. Підкресліть букви, які позначають по два звуки.

Пам’ятайте! Під час переносу сполучення букв йо не можна розривати. Переносити треба так: pa-йон, га-йок.

57. 1. Прочитай слова і знайди ті, які можна пов’язати за змістом. Запиши утворені сполучення слів за зразком.

Майорить

Квіти

Бойова

Розмова

Гайові

Медаль

Серйозна

Прапор

Голосні звуки. Позначення їх буквами

Голосні звуки. Позначення їх буквами

2. Підкресли буквосполучення йо.

3. Вимов звуки і назви букви у словах майорить і гайові, Поділи їх для переносу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Голосні звуки. Позначення їх буквами - Українська мова