Голова Верховної Ради України

Голова Верховної Ради України – вища посадова особа Верховної Ради України. Його повноваження регулюються Конституцією України та Конституційним Договором. Відповідно до них Г. В. Р. У. обирається Верховною Радою України з числа народних депутатів України таємним голосуванням на строк повноважень Верховної Ради України. У своїй діяльності він підзвітний Верховній Раді України. Г. В. Р. У. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які розглядаються Верховною Радою України, підписує акти, прийняті Верховною Радою України і Президією Верховної Ради України; представляє Верховній Раді України кандидатури для обрання на посади заступників Г. В. Р. У., головного редактора газети Верховної Ради України. Спільно з Президентом України подає кандидатури для призначення Верховною Радою України Голови Конституційного Суду України. Самостійно вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення половини складу суддів Конституційного Суду України. Г. В. Р. У. веде засідання Верховної Ради України, Президії Верховної Ради України, видає розпорядження, здійснює загальне керівництво апаратом Верховної Ради України та інші функції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Голова Верховної Ради України - Довідник з правознавства