Головні члени речення: підмет і присудок

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 24

Тема: Головні члени речення: підмет і присудок

Мета: поглибити знання учнів про члени речення, зокрема головні; вдосконалювати вміння визначати граматичну основу речення; практично ознайомити зі складеним присудком; розвивати логічне мислення, пам’ять, культуру мовлення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал (картки).

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

Робота біля дошки.

Виконання індивідуальних завдань

за роздавальним матеріалом (двома-трьома учнями).

Картка 1

Переписати, ставлячи в кінці речень розділові знаки. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Розповісти, які бувають речення за інтонацією й за метою висловлювання.

Ви чули казочку про край царя Гороха Чи знаєте, чому людей там стало трохи Хтось іскру з люльки здув, а загасить не зміг. І знявсь пожар такий, аж загорівся сніг

Леся Українка.

Картка 2

Переписати, ставлячи в кінці речень розділові знаки. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. З’ясувати вид кожного речення за метою висловлювання. Вказати окличні речення.

Чи то я

недбалий Чи то я ледачий Оце задали нам чотири задачі й письмо на додачу І вже я навколо нічого не бачу А вітер з розгону влетів до кімнати: “Та доки ж сидіти Та доки писати”

М. Пригара.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 54-55).

Виконання вправи 139 (усно).

Опрацювання теоретичного матеріалу (Прості і складені присудки, стор. 56). Робота з таблицею “Головні члени речення” (с. 56-57).

ІV. Виконання вправ на закріплення.

Робота біля дошки. Записати речення, у кожному підкреслити граматичну основу. Вказати складені дієслівні та складені іменні присудки.

1. Сонце почало сходити (Панас Мирний). Був ранок чистий, срібний, молодий. (М. Сіренко.) Листя хоче втриматись на вітах… (Олександр Олесь.) Вона була красуня з Катеринівки. (Л. Костенко.) Заходилася мати вечерю варити. (Б. Олійник.) Матері забуть не можу. (П. Тичина.) Батько був трохи суворий, але добрий. (Б. Грінченко.) Хотів я у серце твоє зазирнути. (С. Черкасенко.) Одне слово може врятувати людину. (Нар. творч.) Слово мені ставало струменем дощу… (В. Голобородько.) Співучості джерельної води не може заздрити моя ласкава мова. (Н. Ібракаєва.)

2. Свій сухар є ліпший од чужого калача. Найсмачніший хліб буває од свого мозоля. Хліб та вода є козацька їда. Хата славна не вуглами, а пирогами. Житній хліб пшеничному калачеві дід. Без хліба обід сирота. Дурне сало без хліба. Він ласий на чужі ковбаси.

Народна творчість.

Переписати, вставляючи пропущені букви. Підкреслити в реченнях підмети і присудки.

Понад бер..гом мохнатим сосни почали дрімати. (Л. Боровиковський.) Хотів би я піти через ліси дрімучі… (Олександр Олесь.) Я хочу буть несамовитим. (В. Симоненко.) Надворі почало т..мніти (Нечуй-Левицький). Днів щасливих ніколи не вдасться забуть. (Є. Гуцало.) Став мій Тарас чогось журитись… Осталася одна б..реза с..ротою. (Л. Глібов.) Волію я бути в..рбичкою. Волію я бути в..рбою. (Л. Забашта.)

Робота з підручником. Виконання вправи 144 (І, ІІ, усно).

Пояснювальний диктант. Визначити складені присудки. Вказати речення із складеним іменним присудком з опущеним дієсловом-зв’язкою.

Почало рясно осипатися на бульварах Києва жовтогаряче листя (С. Скляренко). З усіх утрат утрата часу є найтяжча (Г. Сковорода). І завжди для всіх і всюди треба нам добро робити. (Д. Білоус.) Я зобов’язаний допомогти старому (М. Стельмах) Я син свого часу (О. Довженко).

Робота з підручником. Виконання вправи 146 (письмово).

V. Підбиття підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання.

§ 8, вправа 148.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Головні члени речення: підмет і присудок - Плани-конспекти уроків по українській мові