Гомологічний ряд аренів – АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Гомологічний ряд аренів

Залежно від числа бензенових ядер у молекулах ароматичних сполук, арени поділяють на одноядерні, двох’ядерні, триядерні тощо. До одноядерних аренів належать бензен та його похідні, загальна формула вуглеводнів ряду бензену: СnН2n-6. Відповідно, першим членом гомологічного ряду одноядерних аренів є вуглеводень із шістьма атомами Карбону, тобто С6Н6 – бензен. Формула наступного члена гомологічного ряду відрізняється від бензолу на групу СН2 – С7Н8 (метилбензен, або толуен). До двох’ядерних аренів належать нафталін та його похідні, загальна формула вуглеводнів ряду нафталіну: СnН2n-12 (першим членом гомологічного ряду є вуглеводень із десятьма атомами Карбону С10Н8 – нафталін). Загальна формула триядерних аренів: СnН2n-18 (перший член ряду містить 14 атомів Карбону С14Н10).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гомологічний ряд аренів – АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ) - Довідник з хімії