Гори

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 3. РЕЛЬЄФ. ГЕМОЛОГІЧНА БУДОВА

§15. Гори

Географічна розминка

Користуючись знаннями, набутими в попередніх курсах географії, поясніть, чим зумовлена мала площа гір на території України.

Загальні особливості. На відміну від розлогих рівнин, які переходять одна в одну, гірські масиви України нагадують невеличке кам’яне намисто, що прикрашає її територію лише на південному заході та півдні. На південному заході це найвищі українські гори –

Карпати, а на півдні – Кримські. Обидва гірські масиви мають поздовжнє простягання, утворюючи системи хребтів. Обидві гірські системи приблизно однакові за віком і є молодими. Вони не вирізняються значною висотою і належать до середньовисотних гір. Загалом Карпати і Кримські гори охоплюють лише 5 % території країни.

Українські Карпати. їх можна вважати природним “дахом” України, адже саме тут розташовані її найвищі гірські вершини. Характерна риса Українських Карпат – м’якість. Маються на увазі округлі форми карпатських вершин (мал. 54). Такі безлісі вершини називають полонинами.

Гори

class=""/>

Мал. 54. Карпатські вершини – полонина

Нотатки краєзнавця

Розповідають назви. Зовнішній вигляд Українських Карпат відображено в деяких назвах. Так, одна з вершин Українських Карпат має назву Грунь. А походить ця назва від місцевого географічного терміна “грунь”, що означає “невисока гора з м’якими контурами”. Промовиста й назва іншої вершини – Плоска. Таке саме значення має і назва вершини Плянуль, що походить від румунських слів “рівна, плоска”. Пригадаємо також Полонину Рівну – одну з полонин Українських Карпат.

Виникнення Українських Карпат зумовлене тим, що південно-західна частина території України міститься в центрі складчастої системи Карпат. Ця система розташована в межах величезного Середземноморського рухливого поясу. Це активна ділянка земної кори, де й досі відбуваються інтенсивні горизонтальні та вертикальні зміщення. Саме вони і спричинили в недавньому геологічному минулому утворення Українських Карпат. З-поміж численних гірських систем планети вони є одними з наймолодших. їм менше 70 млн років.

Попри свій молодий вік, Українські Карпати зовні нагадують гори-старці – невисокі, наче згорблені. Пояснюють це тим, що в Українських Карпатах найбільше поширені гірські породи, які малостійкі до ерозії. Серед таких, зокрема, глинясті сланці – порода, що утворилася внаслідок ущільнення й певної видозміни глин. Окремі уламки сланців легко руйнуються навіть від несильного удару. Так само нестійка до вивітрювання і пухка осадова гірська порода алеврит (назва походить від грецького слова, що означає “борошно”). Погано витримує дію зовнішніх сил і пісковик – скріплений глинами та іншим матеріалом пісок. Ще менше міцності у вапняку, який легко розмивається водою.

Найвищі гори нашої країни – це лише незначна, східна, частина одного гірського поясу Європи. У межах України гірська споруда сягає завдовжки 280 км, а завширшки – понад 100 км. Абсолютні висоти вздовж основних хребтів Українських Карпат коливаються від 1500 м до 2000 м. Гірські пасма Українських Карпат розташовані паралельно один до одного і простягаються з північного заходу на південний схід. Це Зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські Карпати, Полонинсько-Чорногорський хребет, Чивчинські гори і Рахівський масив, а також Вигорлат-Гутинський (Вулканічний) хребет. З ними ви ознайомитеся дещо пізніше (див. § 39).

Географія культури

Письменницький погляд на Карпати. Іван Франко так описував величні гори: “На стрімкім пригірку, відділенім від інших страшними дебрями, порослім густо величезними буками та смереками, покритім ломами й обвалищами дерев, було віддавна головне леговище ведмедів… Відси дикі звірі розносили пострах на цілу околицю і на всі полонини”.

Проблема

Останніми роками в Українських Карпатах через надмірну заготівлю деревини почастішали катастрофічні природні явища – паводки, зсуви, ерозія схилів тощо. Визначте ваше ставлення до цього і запропонуйте своє вирішення цієї проблеми.

Гори

Мал. 55. Кримські гори

Кримські гори. Вони також молоді й виникли за схожих умов, що й Українські Карпати. Однак зовні південні “родичі” наших Карпат помітно відрізняються. І не тільки за меншими пересічними висотами, що становлять лише 700-1200 м. Головне те, що вершини Кримських гір (яйли) місцями дуже рівні, майже плоскі (мал. 55). Загалом Кримські гори нагадують велетенський стіл, що спорудила природа на березі Чорного моря. Адже південні гірські схили подекуди прямовисно обриваються до вузької смуги морського узбережжя стіною заввишки до 500 м.

Близько 200 млн років тому на місці сучасних Кримських гір був прадавній океан Тетіс. На дно цього океану упродовж мільйонів років осідали мул і пісок. З часом вони скам’яніли і перетворилися на осадові гірські породи – пісковики і глини, які поширені нині в Кримських горах. Так само впродовж багатьох мільйонів років за умов жаркого клімату минулих періодів на морському дні накопичувалися рештки мохуваток і коралів – живих організмів, що мають міцний вапняковий скелет. Пізніше з них утворилися вапняки, які також беруть участь у будові багатьох масивів Кримських гір (мал. 56).

Гори

Мал. 56. Ай Петрі – коралова гора Дивовижні об’єкти і явища

Гора, яку збудували тварини. Щоб уявити колосальну “роботу” коралів, достатньо подивитися на добре відому кримську вершину Ай-Петрі (мал. 56). Це ніщо інше, як єдиний кораловий рифовий масив. Потужність вапняків тут сягає 800 м. Сама ж Ай-Петрі піднімається на висоту понад 1200 м над рівнем моря.

У районі сучасного Криму починаючи з мезозою внутрішні сили Землі спричинювали вулканічні виверження, зминали у складки й піднімали з океанічного дна шари гірських порід. Під час останніх рухів земної кори (20 млн років тому) південна частина гірської споруди занурилася в Чорноморську западину. Тоді й сформувалися нинішні Кримські гори, які простягаються на 180 км, сягаючи завширшки 50 км.

У рельєфі сучасних Кримських гір чітко виділяють три майже паралельні пасма: Головне, Внутрішнє та Зовнішнє (див. § 40). У Головному пасмі, що здіймається загалом на 100-1400 м, розташовані найвищі вершини, у т. ч. найвища точка Кримських гір – г. Роман-Кош (1545 м).

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Гори України – Карпати і Кримські – охоплюють лише 5 % її території.

Гори України молоді, проте належать до середньовисотних гір.

Для Українських Карпат характерні округлі вершини (полонини).

Для Кримських гір характерні рівні, подекуди майже плоскі вершини (яйли).

Ключові терміни і поняття

Гори гірські системи гірські пасма полонини яйли Самоперевірка

Складіть порівняльну характеристику Українських Карпат і Кримських гір. Що в них спільного і що відмінного?

За яких умов, на вашу думку, гори України могли б нагадувати найвищі гори Європи?

Чим пояснити, що гори на території України розташовані лише на півдні та південному заході?

Назвіть і покажіть на карті України найвищі гірські вершини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гори - Географія
« 
 »