Господарські товариства

Господарські товариства – підприємства, організації та установи, створені юридичними або фізичними особами на основі об’єднання їхніх коштів і майна для здійснення підприємницької діяльності та привласнення прибутку. Прибуток Г. т. утворюється з доходів від виробничої та комерційної діяльності після покриття витрат. З балансового прибутку товариство сплачує податки та інші платежі до бюджету, відсотки за банківський кредит та інші обов’язкові платежі. Чистий прибуток, отриманий після сплати встановлених платежів, залишається у розпорядженні товариства й використовується відповідно до його установчих документів. Основними видами Г. т. є: акціонерні товариства; товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; повні товариства; командитні товариства. Найстійкішою формою об’єднання капіталів є акціонерна, оскільки вибуття із засновників або учасників одного чи кількох суб’єктів не призводить до ліквідації акціонерного товариства, дроблення акціонерної власності, а член акціонерного товариства отримує при цьому лише грошовий еквівалент своєї частки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Господарські товариства - Економічний словник