Господарські товариства

Господарські товариства – підприємства, організації і установи, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Г. т. створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства, командитного товариства. Г. т. є юридичними особами. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, а повне і командитне товариства – установчого договору. Г. т. є власником: майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставі діяльності, не забороненої законом. Діяльність товариства припиняється у зв’язку з реорганізацією його (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідацією.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Господарські товариства - Довідник з правознавства