Госпрозрахунковий дохід

Госпрозрахунковий дохід – найважливіший елемент новоствореної вартості в умовах економічної самостійності підприємств, які працюють на основі самофінансування та інших принципів господарського розрахунку. Г. д. складається з фонду заробітної плати та частини прибутку, що залишається після сплати податків і відсотків за кредит, а також штрафів, пені, неустойок. Іншими словами, Г. д. – це т. зв. чистий прибуток підприємства та фонд заробітної плати. У розвинених країнах світу грошові надходження, які отримує компанія за свою підприємницьку

діяльність, називають “грошовим потоком”. Він обчислюється як різниця між усіма надходженнями та видатками компанії. Крім того, визначається нетто – грошовий потік – частина прибутку та амортизаційні надходження, що витрачаються на інвестування й поповнення резервів. Він обчислюється як різниця суми надходжень і видатків, податку на прибуток й дивідендів, відсотків плюс амортизаційні надходження. Частину його підприємства використовують на розширення і технічну реконструкцію виробництва, підготовку та перепідготовку кадрів, соціальні потреби тощо. З фондів, що перебувають у їх розпорядженні, виплачують дивіденди на акції, роблять інвестиції в основний та оборотний капітал, а також сплачують борги або викуповують акції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Госпрозрахунковий дохід - Економічний словник