Граничний продукт

Граничний продукт – кожний доданий продукт (приріст виробництва) від застосування додаткової (ще однієї) одиниці певного ресурсу (фактора виробництва), або додаткова продукція, виготовлена ще одним додатковим працівником. Таке абстрагування від інших факторів є методологічно некоректним, оскільки ізольовано тлумачить їх, а отже, не відповідає вимогам системного підходу та відірване від реалій практики. Подальше залучення ресурсу стає недоцільним, коли вартість Г. п. від застосування останньої одиниці ресурсу зрівнюється з витратами на придбання цієї одиниці ресурсу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Граничний продукт - Економічний словник