Громадські комітети і ради самоврядування

Громадські комітети і ради самоврядування – органи територіальної самоорганізації громадян, складова частина системи місцевого самоврядування в Україні. Утворюються за територіальною ознакою. Обираються загальними зборами (сходами) громадян або їх представників з метою залучення: населення відповідних територіальних утворень (села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку) до участі у вирішенні питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування. Г. к. і р. с. здійснюють окремі повноваження, передані

їм Радами, а також інші повноваження відповідно до статутів (положень), затверджених загальними зборами (сходами) громадян або їх представників та зареєстрованих у районних державних адміністраціях чи інших відповідних органах. Повноваження Г. к. і р. с. можуть бути достроково припинені загальними зборами (сходами) громадян або їхніх представників за поданням виконавчого комітету відповідної Ради у разі: відставки (саморозпуску) їх; невиконання ними протягом року своїх повноважень або ігнорування рішень відповідної Ради та її виконавчого комітету. Див. також Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Громадські комітети і ради самоврядування - Довідник з правознавства