Грошова система

Грошова система – форма організації грошового обігу, що історично склалася уданій країні і закріплена національним законодавством Сформувалась Г. с. в XVI-XVII ст. До її складу належить грошова одиниця, масштаб цін, види грошових знаків, порядок випуску / імітування / та регулювання грошей. Існують Г. с. двох типів. металевого обігу, при якому такий грошовий товар виконує всі функції грошей;паперово-кредитного грошового обігу. в основі якого лежать кредитні гроші. У свою чергу металеві системи бувають: біметалевими і монометалевими. До перших

належить Ге., при якій за золотом і сріблом законодавчо закріплена роль загального еквівалента. У другій половині XIX ст. утвердилася система золотого монометалізму, при якій лише один метал служить загальним еквівалентом /золото або срібло/. Розрізняють чотири різновиди золотого монометалізму, золотомонетний стандарт; золото-зливковий стандарт, при якому банкноти розмінювались на золото лише при поданні суми, встановленої законом; золото-девізний стандарт – коли банкноти обмінювались на іноземну валюту /девізи/, яка може розмінюватись на золото. В обох цих різновидах золото-монометалізму в обігу відсутні золоті
монети, а монетарне золото зосереджується в руках держави; золото-доларовий стандарт, при якому розмін банкнот на золото був відмінений в усіх країнах, а обмін доларів на золото здійснювався лише для урядів та центральних банків країн – членів МВФ. У 1971 р. було припинено обмін доларів на золото. Сучасна Г. с. базується на кредитно-паперових грошах і характеризується відміною офіціального золотого змісту грошових знаків, вилучення золота із грошового обігу, державною монополією на випуск грошей, широким розвитком безготівкового обігу, скороченням готівки і т. ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Грошова система - Економічний словник