ГРУПА ЕКСПЕРТНА (УПРАВЛІНСЬКА)

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ГРУПА ЕКСПЕРТНА (УПРАВЛІНСЬКА) – офіційно організований колектив фахівців – управлінців, створений для дослідження чітко сформульованої проблеми і вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень відповідними органами влади різних рівнів. Склад управлінської групи визначається характером і структурою проблеми і має міждисциплінарний характер (спеціалісти з різних галузей управлінської діяльності). Вона часто має тимчасовий характер, але в деяких випадках перетворюється

на стабільний інституціальний орган з одно – чи багато функціональною спрямованістю. Ефективну діяльність управлінської групи багато в чому забезпечує неформальна структура стосунків між її членами. Необхідною умовою успішної праці управлінської групи є така ситуація, коли офіційний керівник одночасно виступає і в ролі лідера.

З ускладненням процесу сусп. життєдіяльності, з трансформацією соціально – екон. відносин, прогнозуванням наслідків наук. техн. прогресу, ефективним використанням різноманітної інформації зростає потреба у створенні проблемно-орієнтованих управлінських груп. Це конче потрібно для прийняття наук, обгрунтованих управлінських рішень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГРУПА ЕКСПЕРТНА (УПРАВЛІНСЬКА) - Довідник з соціології