ГРУПА РЕФЕРЕНТНА

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ГРУПА РЕФЕРЕНТНА – мала соціальна група, яка реферує (пропускає крізь себе) цінності суспільства і за нормами якої живе і діє (або хоче жити і діяти) індивід. Термін Г. р. застосував амер. психолог Г. Хайман у 1942 р. для відображення феномену розриву між реальною соціальною належністю індивіда та його ціннісною орієнтованістю на інші соціальні групи. Явище Г. р. виникає лише у суспільствах, які допускають високий рівень соціальної мобільності, а також певний рівень моральної автономії індивіда.

Референтними

можуть бути реальні або уявні групи, групи людей, які існують тут і тепер і які існували в минулому. Індивід може належати до них або намагатися стати їх членом. Г. р. визначає норми, цінності і зразки поведінки людини. Порівнюючи свій спосіб життя з вимогами Г. р., індивід намагається внести до способу життя корективи відповідно до ідеальних зразків. Ефективність виховного впливу сім’ї, навч. чи трудового колективу залежить від міри їхньої референтності, тобто відповідності індивідуальних орієнтацій груповим нормам і цінностям. Якщо батьки, педагоги або наставники не є для особи, яку виховують, Г.
р., то завжди знайдеться яка-небудь інша група (реальна чи уявна), стихійний вплив якої безумовно виявиться. Для людини з несталими цінностями, однобічними потребами, бідним духовним світом референтними можуть стати групи з негативною соціальною спрямованістю. Це один з каналів, за яким у житті суспільства відтворюються різні форми девіантної поведінки. Якщо у суспільстві зростає частота вибору референтних груп, діяльність яких порушує норми моралі (напр., злочинні групи), це свідчить про його кризовий стан.

Референтність може мати прояв на рівні як мікрогрупи, так і великих соціальних груп, класів, соціально – демогр. та етнічних груп. Ситуація, коли етнічна референтна група не збігається з реальною етнічною приналежністю індивіда, є соціально-психол. передумовою його етнічної асиміляції.

Референтними для індивіда можуть бути одразу кілька соціальних груп.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГРУПА РЕФЕРЕНТНА - Довідник з соціології