Групові назви хімічних елементів

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДОДАТОК

3. Групові назви хімічних елементів

Актиноїди – Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Благородні гази – He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Галогени – F, Cl, Br, l, At

Лантаноїди – La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Ez, Tm, Yb, Zn

Халькогени – O, S, Se, Те, Po

Родина феруму – Fe, Co, Ni

Родина платини – Ru, Rh, Pd, Os, lz, Pt

Лужні метали – Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Лужноземельні метали – Ca, Sr, Ba, Ra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Групові назви хімічних елементів - Довідник з хімії